Gröna Bilister applåderar elbilar i Jönköping

12/12: Gröna Bilister applåderar elbilar i
Jönköping

Jönköpings kommun skaffar åtta elbilar till, efter goda erfarenheter
från den första. Gröna Bilister applåderar bilbytet,
som ger bättre luft och lägre buller  lokalt, och minskad klimatpåverkan
globalt. Men kommunen bör också arbeta för minskad bilanvändning.

Jönköpings parkeringsvakter har kört elbil sen februari 2012, och är mycket nöjda med den – men parkeringsvakter som jobbar tvåskift behöver längre räckvidd och därför placeras bilen i annan kommunal verksamhet där körsträckan är kortare.

Kommunen har nu beställt ytterligare åtta elbilar. Den första används redan som servicebil hos maskinisten på Visingsö – där det inte finns vare sig biogas eller etanol, så bytet till eldrift är särskilt positivt. Fem elbilar ska användas av rehabiliteringsverksamheten för transporter av bl.a. rullstolar, en bil ska användas som servicebil på kommunens IS/IT-avdelning och en som servicebil påTeknisk service.

– Elbilen ger nollutsläpp i närmiljö, vilket är särskilt värdefullt i Jönköping som har problem med luftkvaliteten. Därför är vi mycket glada att Jönköping kraftigt utvidgar satsningen på eldrivna transportfordon, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Elfordonen är alla skåpbilen Renault Kangoo. Gröna Bilister ser elfordon som särskilt lämpliga för hantverkare och fastighetsskötare, eftersom de kör mycket i innerstaden och sällan kör särskilt långa sträckor åt gången. Gröna Bilister uppmanar kommunen att delvis använda någon av elbilarna som ”prova på-bil” för kommunens medarbetare.

– Många har fortfarande fördomar om elbilar, som man snabbt blir av med om man får testa en elbil över en eftermiddag eller en helg. Då upptäcker man hur pigg elbilen är hur trivsamt det är att köra utan avgaser och hur låga driftskostnaderna är. Den som en gång kört elbil vill inte gärna byta tillbaks, säger Mattias Goldmann.

Elbilarna ingår i Jönköpings arbete för att minska sin klimatpåverkan, där också lokaltproducerad biogas har en fortsatt viktig roll. ”De ska inte ställas mot varandra utan är viktiga komplement”, säger Mattias.

Gröna Bilister betonar att kommunens arbete med hållbara transporter också bör innebära att körsträckorna minskar.

– Det görs en massa onödiga bilresor, som kan ersättas med cykel, kollektivtrafik och gång – eller med ett telefonsamtal eller en videokonferens. Det är viktigt att elbilen inte drar ner på ambitionerna att minska körsträckorna, säger Mattias Goldmann.

 

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 0045 eller Martin Prieto Beaulieu 0702-132 055. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.