Gröna Bilister applåderar snabbladdare och gasmack i Glumslöv

20/2: Gröna Bilister applåderar snabbladdare och gasmack i Glumslöv 

OKQ8:s första hållbara drivmedelsstation i Skåne öppnas i maj i Glumslöv. Här kan elbilar snabbladdas och alla förnybara drivmedel finns på macken, inklusive biogas och biodiesel. Gröna Bilister applåderar beslutet som får stor betydelse för omställningen till hållbar bilism.

OKQ8:s första hållbara mack i Skåne byggs nu i Glumslöv mellan Helsingborg och Landskrona. Macken uppfyller höga hållbarhetskrav, byggd med limträbalkar, isolerad med stenull, värmd med bergvärme och solceller och med tak med titanoxid som bryter ner kväve i luften med solens hjälp. Energiförbrukningen är halverad jämfört med en vanlig mack.

– Allt det är positivt och viktigt, men det avgörande är vad macken säljer, och här gör Glumslöv-macken stor skillnad. Elbilar kan snabbladdas här, det finns fordonsgas, etanol och biodiesel. Det är framtidens mack redan idag, och det skyndar på omställningen till hållbar bilism, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister medverkar i NEA, Nordic Electric Avenue, som arbetar för att det ska bli lättare att köra elbil i Öresundsområdet, inklusive elbilar i bilpooler.

– Macken i Glumslöv gör vårt arbete lättare och kommer att få fler att våga lämna fossilbränslebilen bakom sig, avslutar Mattias.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.