Gröna Bilister arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan 2019

Gröna Bilister arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan 2019, varav ett i samarbete med Energikontoren. Huvudteman för Gröna Bilisters Almedalsaktiviteter är uppdaterad Nollvision, fyrstegsprincipen, samt miljö- och energideklaration av fordon.

Under måndagens inledande seminarium behandlas frågan om att uppdatera Nollvisionen, Trafikverkets långsiktiga mål som säger att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Dagens nollvision inkluderar inte dödsfall till följd av luftföroreningar från trafiken. Forskningen visar att ca 7600 svenskar dör i förtid varje år på grund av förorenad luft. Det är med andra ord farligare att sitta utanför bilen än inuti den. Gröna Bilister anser att Nollvisionen behöver uppdateras så att den även omfattar dessa dödsfall. Under seminariet vittnar målsägare från Astma och Allergiförbundet och Västtrafik om problematiken och bollar upp frågor till en namnkunnig panel som diskuterar vad som krävs från regeringen och riksdagen.

Vid onsdagens seminarium, som samarrangeras med Energikontoren och i samarbete med fem regionkommuner, presenteras Gröna Bilisters utredning av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen infördes 1997, och ska fungera som vägledande verktyg i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar vid all infrastrukturplanering. Problemet är att fyrstegsprincipen sällan tillämpas- Gröna bilister har utrett varför samt tagit fram fyra förslag på åtgärder. Med åtgärdsförslagen som utgångspunkt diskuteras det hur regionerna kan bli bättre på hållbar infrastrukturplanering.

Avslutningsvis arrangeras ett seminarium under torsdagen, där miljö- och energideklaration av fordon diskuteras. Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som vitvaror, men Sverige är inte ett av dem. Redan år 2013 presenterades ett detaljerat förslag på energideklaration av bilar i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. Avsikten var att med konsumentmaktens hjälp öka energieffektiviteten i fordonsflottan och därmed minimera behovet av förnybara drivmedel för att nå målet om fossilfrihet. Då de nya bilarnas energiförbrukning ökar är det hög tid att släppa lös konsumentmakten, men våra politiker har hittills nonchalerat utredningens förslag. Vid detta seminarium får politikerna svara på om de vill ta itu med frågan nu. Bilbransch och experter diskuterar hur en miljö- och energideklaration av fordon bör utformas, och alla seminariebesökare välkomnas att bidra med förslag  

Läs här för mer information om Gröna Bilisters seminarier, tider och platser: http://www.gronamobilister.se/arkiv/grona-bilister-i-almedalen/almedalen-2019

Resurslänkar:

Almedalsveckan 2019

En uppdaterad Nollvision – Nolltolerans mot passiv bilism:

Fyrstegsprincipen – för bra för att användas?

Vi Vill Veta: Hög tid att miljö- och energideklarera fordon: