Gröna Bilister berömmer och kritiserar Stockholms elbilsstrategi

28/9: Gröna Bilister berömmer och kritiserar Stockholms elbilsstrategi

Stockholm blir ett internationellt elbilsföredöme till år 2030, enligt ett förslag vars interna remisstid går ut idag. Gröna Bilister är positiva men menar att staden missar att minska det totala transportbehovet, överdriver vikten av nya laddstationer och verkar slarva med säkerhetskraven på elbilar.

Stockholms stads vision innebär att innerstaden i det närmsta ska vara utsläpps- och bullerfri år 2030, med tillgång till laddning för elbilar där det behövs och enbart förnybar el för elbilarna.

– Det är en vacker vision, men Stockholms stad missar att också elbilar innebär problem. Trängseln, trafikolyckorna och barriäreffekterna blir kvar, så staden behöver jobba mer med att göra det lättare att låta bilen stå. Förbifart Stockholm är ett exempel på att man är på väg åt motsatt håll, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist. En hållbar stad satsar på mycket mer än bilar.

Staden planerar att byta ut en stor del av sin fordonsflotta mot elbilar, vilket Gröna Bilister uppmuntrar – förutsatt att man ställer samma säkerhetskrav som på alla andra fordon. Det innebär i dagsläget att man bör avvakta, eftersom det inte finns någon elbil med fullgott krockskydd på marknaden. För biogas- och etanolbilar är däremot säkerheten fullt ut lika god som för fossilbränsledrivna bilar, samtidigt som klimatpåverkan minst halveras. Idag bidrar miljöförvaltningen med upp till 30 000 kronor av merkostnaden för förvaltningar och kommunala bolag som köper miljöfordon. Gröna Bilister förutsätter att inga bidrag betalas ut till fordon som inte har högsta betyg i krocksäkerhet.

I stadens förslag till vision ingår ett stort men inte specificerat antal laddstationer för elbilar. Gröna Bilister betonar att antalet laddstolpar som behövs är begränsat.

– Det är väldigt populärt att sätta upp laddstolpar just nu, det kostar inte mycket och ger bra bilder i tidningen. Men elbilens fördel är just att den inte behöver en särskild infrastruktur, utan kan laddas från ett vanligt hushållsuttag i hemmet eller genom motorvärmaruttaget. Så vill också de flesta ladda sin bil, behovet av laddstolpar på stan är nog större ur pr- än ur brukarperspektiv, säger Cecilia Carlqvist.

Redan idag planerar Fortum att i samarbete med Stockholm Parkering AB bygga 100 laddplatser i Stockholm under 2009 och Mc Donalds ska bygga laddstationer vid sina snabbmatställen. Elen ska vara ”förnybar eller koldioxidneutral”.

Gröna Bilister är positiva till att elbilarna ska gå på förnybar el, men slår fast att det måste innebära ny grön el specifikt för detta.

– Det påstås ofta att elbilar ska gå på vindkraft, men i elsystemet är det inte möjligt att reservera elektroner på det sättet. Om man däremot uppför en vindsnurra lokalt just för detta, håller det verkligen att påstå att elbilen är vindkraftdriven. Vi förutsätter att Stockholm gör detta, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister påpekar också att elen för elbilar kan få vara gratis till en början, men att det sedan är viktigt att ta betalt för detta på samma sätt som för andra drivmedel för bilar.

– Elbilen är underbar eftersom den inte har några utsläpp i närmiljö. Men det är problematiskt att den rörliga milkostnaden är så låg att det kommer att upplevas som billigare att ta elbilen än att åka buss eller tåg. Det förvärras om staden bjuder på elen, säger Cecilia Carlqvist.

Läs Stockholms stads förslag på http://www.insyn.stockholm.se/insynTransFrame.aspx?id=39&nodeid=358302


För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se