Gröna Bilister berömmer och kritiserar Uppsalas satsning

4/2: Gröna Bilister berömmer och kritiserar Uppsalas satsning på intern bilpool med elbilar

Uppsala kommun planerar att skaffa att antal elbilar, som en del av en kommunintern bilpool. Gröna Bilister är positiva men menar att bilpoolen borde invigts för länge sen, att bilarna bör göras tillgängliga för allmänheten och att kommunen inte får slarva med säkerhetskraven på elbilar.

Uppsala kommun planerar att inleda en försöksverksamhet med en kommunintern bilpool under året, där elbilar ska ingå. Laddstolpar för elbilar finns redan bl.a. vid Gränby Centrum – och på varje p-plats med motorvärmare. Gröna Bilister är positiva till satsningen, som borde skett för länge sen.
– En kommunintern bilpool är sannerligen inte rocket science längre. De flesta miljödrivna kommuner har infört det för länge sen, och hyr dessutom ut bilarna till allmänheten kvällar och helger, då de annars bara står still och kostar pengar. Jag hoppas att Uppsala är lika smarta, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister som har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kommunen anger att en del av bilpoolsbilarna ska vara eldrivna, vilket Gröna Bilister uppmuntrar – förutsatt att man ställer samma säkerhetskrav som på alla andra fordon. Det innebär i dagsläget att man bör avvakta, eftersom det inte finns någon elbil med fullgott krockskydd på marknaden. För biogas- och etanolbilar är däremot säkerheten fullt ut lika god som för fossilbränsledrivna bilar, samtidigt som klimatpåverkan minst halveras.

– Det finns inget skäl att välja mellan miljö och säkerhet, man ska begära båda. Vi förutsätter att det inte blir några osäkra elbilar under Uppsalaflagg, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister poängterar vikten av att elbilarna går på förnybar el, och slår fast att det måste innebära ny grön el specifikt för detta. Om man uppför ett lokalt vindkraftverk håller det verkligen att påstå att elbilen är vindkraftdriven. Vi förutsätter att Uppsala gör detta, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister noterar att Uppsala inte engagerat sig särskilt mycket för att etablera laddstolpar för elbilar, vilket man bedömer som en riktig avvägning.
– Det är väldigt populärt att sätta upp laddstolpar just nu, det kostar inte mycket och ger bra bilder i tidningen. Men elbilens fördel är just att den inte behöver en särskild infrastruktur, utan kan laddas från ett vanligt hushållsuttag i hemmet eller genom motorvärmaruttaget. Så vill också de flesta ladda sin bil, behovet av laddstolpar på stan är nog större ur pr- än ur brukarperspektiv, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister påpekar också att elen för elbilar kan få vara gratis till en början, men att det sedan är viktigt att ta betalt för detta på samma sätt som för andra drivmedel för bilar.

– Elbilen är underbar eftersom den inte har några utsläpp i närmiljö. Men det är problematiskt att den rörliga milkostnaden är så låg att det kommer att upplevas som billigare att ta elbilen än att åka buss eller tåg. Det förvärras om staden bjuder på elen, säger Cecilia Carlqvist.