Gröna Bilister berömmer Vansbros pizzainitiativ

20/11: Gröna Bilister berömmer Vansbros pizzainitiativ – helt rätt utnyttja överbliven deg som bilbr

Restprodukter från Procordias pizzatillverkning, slam, slaktavfall och nötgödsel från lantbruken skulle kunna ge 3 225 kubikmeter fordonsgas per dygn från en bioenergianläggning i Vansbro, vilket räcker för cirka 800 personbilar.

– Det vore resurseffektivt att göra biogas av pizzarester och annat som ändå slängs, särskilt som biogas är det absolut bästa bränslet på marknaden ur både klimat- och hälsosynpunkt. Vansbros planer är väldigt spännande och vi hoppas att de snabbt kan förverkligas. Vi vill ha en Vansbro special så snart som möjligt!, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

I projektet ingår en lokal tankstation för biogas, så att många bilar kan köra på gas. Det skulle då bli Dalarnas första gasmack och fylla upp ett besvärande tomrum på kartan – det finns inga gasmackar alls mellan Uppsala och Östersund. Biogasen ska också kunna ersätta gasol vid Procordias anläggning och eventuellt ersätta fossil naturgas och olja i andra industrier. Hela projektet bedöms bli lönsamt bl.a. för att Procordia betalar så mycket för att bli av med sina restprodukter, samtidigt som biogasen kan ersätta fossila bränslen som långsiktigt blir allt dyrare.

Gröna Bilister uppmanar nu Vansbro kommun att inleda en systematisk och snabb omställning till biogas för fordonsdrift.

– Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder på växthuseffekten i onödan och slösar bort kommunala skattemedel. Bensin och diesel blir bara dyrare och varje liter kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på lokal biogasproduktion för fordonsdrift, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.