Gröna Bilister berömmer Vasaloppet för samåkning

19/2: Gröna Bilister berömmer Vasaloppet för samåkning

Gröna Bilister har tidigare kritiserat Vasaloppet för att man uppmuntrat till onödigt bilåkande. Nu får tävlingen istället beröm för sin satsning på samåkning.

– I spåret är det förstås var och en för sig som gäller, men till och från tävlingen borde man kunna samåka mycket mer. Det är glädjande att Vasaloppet insett det och erbjuder en samåkningstjänst för alla som ska tävla, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Med Skjutsgruppens samåkningstjänst kan tävlande finna varann och dela bilen till och från alla Vasaloppets arrangemang. Enligt Vasaloppets egen statistik åker knappt 40% kollektivt till tävlingarna, så initiativet har stor betydelse. På sajten annonserar deltagarna önskad resväg och när man vill åka, medan den som har bil annonserar antal lediga platser. Kontaktuppgifter lämnas först när både förare och passagerare accepterat varandra som resekamrater, vilket ökar tryggheten för deltagarna.

Gröna Bilister ser det som naturligt att aktörer som är beroende av att klimatet inte förändras alltför drastiskt, såsom Vasaloppet, går i bräschen för att minska sin klimatpåverkan. Därför har man varit särskilt kritisk mot Vasaloppets tidigare uppmaning att åka med två bilar för att kunna ha en i varje ände av spåret. Men stridsyxan är nedgrävd.

– Vasaloppets samåkning är ett bra initiativ som jag hoppas och tror att många väljer att använda. Och så hoppas jag att det sår en tanke om samåkning också när man kommer hem, för det är så pinsamt att se alla som sitter ensamma bakom ratten i sin bil, på väg åt samma håll samtidigt, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är också positiva till att Vasaloppet nu är miljödiplomerat event, använder Bra Miljöval el, anlitar Preem för renare drivmedel och har ett samarbete med SJ för att få fler att ta tåget.

I många andra länder gynnas samåning på olika sätt, t.ex. genom att man får använda kollektivtrafikfilen. I Sverige finns ingen offentlig stimulans till samåkning alls, men en revidering av förmånsbilssystemet och reseavdraget skulle påskynda en ökad samåkning, bedömer Gröna Bilister.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.