Gröna Bilister: Billigare biogas i Borås välkommen klimatsatsning

29/12: Gröna Bilister: Billigare biogas i Borås välkommen klimatsatsning!

Borås Energi och Miljö övertagar försäljningen av biogas i Borås och öppnar i april 2009 kommunens tredje tankställe för biogas, vid Åhaga på Trandö. Gröna Bilister är starkt positiva och föreslår fem punkter för en lyckad gasetablering.

Borås har idag två tankställen för biogas, vid Gässlösa och Sobacken, och får nästa år ytterligare två – ett för bilar vid Åhaga och ett för bussar vid bussgaragen på Strömsdal. Borås Energi och Miljö anger att priset på biogasen samtidigt kommer att sänkas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar.

– Den som tankar biogasen gör en mycket stor insats för klimatet, samtidigt som man kör billigare än om man tankar bensin. Men det finns färre mackar och bilen är något dyrare i inköpspris. Därför är det viktigt att gasbilisterna får en extra morot, och vi välkomnar Borås Energis inriktning på att göra gasen billigare, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Västra Götalands nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att Borås Energi och Miljö i samband med övertagandet slår fast en offensiv gasplan.

– Gör biogasen attraktiv från dag ett, annars blir uppförsbacken brant längre fram. Se till att gasen alltid är klart billigare än bensinen, att mackarna alltid funkar och är öppen dygnet runt och att man kan betala med vanliga kreditkort. Det kan låta enkelt, men väldigt många kommuner har misslyckats, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Borås fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:


500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om 500 gasmackar år 2012 och en miljon gasbilar år 2020. Borås bör kunna nå 500 gasbilar till år 2010.

Fem mackar. Tre publika gasmackar är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Fem mackar i Borås och grannkommuner bör uppnås till år 2010-12, och energibolaget bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.

Max tio kronor litern. Gaspriset bör ligga under tio kronor per bensinliter, så att det är tydligt lönsamt att tanka biogas.


10 000 kronor gaspeng. Borås kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att snabbt få igång en gasbilsmarknad.


Gaspremie för taxi. Borås bör begära att taxi kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor på biogas, kanske med en förhöjd milersättning som ett första steg.

Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt, men när man trots allt inte hittar något tankställe för biogas kan man utan problem tanka bensin. Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Fiat, Mercedes, Opel och Volkswagen, och Volvo kommer med en gasdriven V70 till våren.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.