Gröna Bilister: Biogassatsa, Värmland!

14/11: Gröna Bilister: Biogassatsa, Värmland!

De stora massabruken i Värmland, såsom Skoghall Bruk, Gruvåns Bruk och Bäckhammars bruk, kan inom något år vara biogasproducenter. Gröna Bilister är starkt positiva och uppmanar Karlstad kommun att medverka till att planerna förverkligas.

– Restprodukterna från massaindustrin är en utmärkt grund för storskalig biogasproduktion, och biogas är det absolut bästa bränslet på marknaden ur både klimat- och hälsosynpunkt. Därför är Pöyry AB:s initiativ väldigt spännande och vi hoppas att det snabbt kan förverkligas, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar nu Karlstad kommun att medverka till att planerna förverkligas.

– Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder på växthuseffekten i onödan och slösar bort kommunala skattemedel. Bensin och diesel blir bara dyrare och varje liter kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på lokal biogasproduktion för fordonsdrift, och Karlstad bör aktivt medverka till att massabrukens potential snabbt förverkligas, säger Mattias Goldmann.

Karlstad har sedan tidigare planer på en omfattande insamling av organiskt material från hushållen, som också är en utmärkt grund för biogasproduktion. Tillsammans med kommunens ambitiösa klimatmål, är det en god grund för samverkan mellan kommunen och massabruken, menar Gröna Bilister.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.