Gröna Bilister: Bra hanterad biogasbrist, Jönköping!

11/1: Gröna Bilister: Bra hanterad biogasbrist, Jönköping!

Det råder akut biogasbrist i Jönköping, vilket kommunen avhjälper genom att tillfälligt köpa in biogas från Linköping. Gröna Bilister berömmer hanteringen och ser kostnaderna som en viktig investering i hållbar trafik.

Jönköpings biogassatsning är cirka 1,5 år efter planerna, vilket innebär att kommunen tvingas köpa in biogas från Linköping och Svensk Biogas för att klara utlovade leveranser. Biogasen säljs med förlust  för att hålla en rimlig prissättning gentemot användarna.

– Det må svida i kommunens plånbok, men det är helt rätt att köpa in gas så att inte gasbilisterna måste köra på bensin. Kommunens föredömliga agerande står i skarp kontrast till bl.a. Stockholm, där det råder närmast permanent biogasbrist utan att man köper in gas såsom Jönköping gör, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till Jönköpings biogassatsning.

– Biogasens stora hälso- och miljövinster måste också tas med när man bedömer kommunens kostnad för att se till att bilar och bussar kan köra på gas även när den egna produktionen strular. Det glömmer en del biogaskritiker, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Jönköpings nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Jönköping fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Jönköping bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav minst 100 i kommunal ägo.

Tre mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Tre mackar i Jönköping bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

 

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Jönköping bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden. 

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

I Jönköping diskuteras nu om biogasproduktionen måste flytta från Simsholmen inom ett par år, för att ge plats åt bostäder. Utan att ta ställning i sakfrågan, poängterar Gröna Bilister betydelsen av att gastillgången garanteras också under en sådan eventuell flytt.

– Kommunens agerande nu är en viktig signal att det finns gas på macken även när den egna produktionen inte går som planerat. Vi tar för givet att kommunen agerar likadant om hela produktionen måste flyttas, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Jönköpings biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister