Gröna Bilister: Bravo Norge – så ska en fordonsbeskattning utformas!

20/10: Gröna Bilister: Bravo Norge – så ska en fordonsbeskattning utformas!

Gröna Bilister har en längre tid argumenterat för att fordonsbeskattningen ska utformas enligt en bonus-malus modell, där bilar med riktigt låga utsläpp belönas och de med höga utsläpp beskattas särskilt hårt. Nu införs systemet – i Norge. Lär av vårt grannland, uppmanar Gröna Bilister regeringen.

2009 införde Norge en bonus-malus-beskattning av fordon, framtagen i dialog med Gröna Bilister. Liksom i Frankrike har modellen varit en framgång och bidragit till en mycket snabb utsläppsminskning. Snittutsläppen var 152 gram koldioxid per kilometer under årets första åtta månader, mot 177 g/km år 2006. Nu förstärks belöningen för bilar med låga utsläpp, samtidigt som beskattningen för bilar med riktigt höga utsläpp skärps, med målet att nå snittutsläpp för nya bilar på 120 g/km 2012.

– Regeringens tidigare miljöbilspremie och nya femåriga fordonsskattebefrielse för alla miljöbilar är trubbiga instrument som gynnar alla miljöbilar lika mycket oavsett hur stor den faktiska klimatpåverkan är. Självklart bör t.ex. en biogas- eller elbil gynnas mer än en dieselbil som klarar utsläppsgränsen med något enstaka gram. Dessutom är det rimligt att bilar med riktigt höga utsläpp beskattas extra hårt. Det görs i Norge, och vi bör ta efter, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister medverkade i framtagningen av den norska beskattningsmodellen, men föreslog då att man skulle göra åtskillnad mellan fossila och förnybara drivmedel. Att göra det är mycket viktigare i Sverige än i Norge, eftersom möjligheten att tanka biobränslen är mycket mer utvecklad här. Enligt Naturvårdsverket och Vägverket minskade den som under 2008 till 100 procent tankade E85 respektive biogas bilens klimatpåverkan med 49 respektive 81 procent.

Den norska modellen är avsedd att vara inkomstneutral, så att den utökade bonusen för bilar med mycket låga utsläpp motsvaras av höjda avgifter – malus – för bilar med mycket höga utsläpp. Gröna Bilister bedömer att det ger bättre förutsättningar för ett stabilt, långsiktigt system.

– Miljöbilspremien avvecklades i förtid eftersom den blev precis så framgångsrik och därmed dyr som vi förutsåg, vilket finansdepartementet inte förstått. För att skapa trygghet för bilhandeln och konsumenten är det bra med modeller som inte riskerar att bli offer för sin egen framgång. Bonus-malus modellen kan med små justeringar vara budgetmässigt neutral även om miljöbilsförsäljningen ökar snabbt, säger Jakob Lagercrantz.

 

Den norska beskattningsmodellen finns på

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2009/lavere-avgift-for-miljovennlige-biler.html?id=581559

 

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se

För Gröna Bilisters förslag för Sverige, läs rapporten ”Farväl till fossilerna” på /onclickcms/site/filerelay.php?cms_fileid=b42ee8f020a6618f85e48d46912ae68f

 

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister