Gröna Bilister: Bravo Uppsala Taxi – 96 % miljöbilar!

1/11: Gröna Bilister: Bravo Uppsala Taxi – 96 % miljöbilar!

96 % av Uppsala Taxis bilar är nu miljöbilsklassade. Imponerande, anser Gröna Bilister som uppmanar alla Uppsalabor att välja bort taxibolag med lägre miljöbilsandel.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och väldigt glädjande med positiva exempel som Uppsala Taxi. 111 av 115 bilar är miljöbilar, motsvarande 96 procent, och 45 procent går på biogas, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Gröna Bilister uppmanar alla köpare av taxiresor att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Uppsala kommun är numera ganska bra på att ställa miljökrav när de upphandlar färdtjänst och skolskjuts, men det går att göra mer. Och alltför många företag och privatpersoner ställer fortsatt inga miljökrav när man väljer taxi. Om vi alla begär miljötaxi påskyndas omställningen och Uppsala Taxi är beviset på att de kraven kan ställas redan idag, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.