Gröna Bilister: Fem förslag för Stockholms gasbilister

16/12: Gröna Bilister: Fem förslag för Stockholms gasbilister

Biogassituationen i Stockholm är under all kritik, med långa köer, trasiga mackar och permanent brist på gas. Gröna Bilister begär nu att gasbilisterna får upprättelse, och har fem konkreta förslag.

– Stockholms gasbilister har fått vara försökskaniner i Stockholms dåligt skötta biogassatsning under alldeles för lång tid. Det är hög tid att gasbilisten får kompensation när man behandlas som något katten släpat in, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, själv gasbilist.

Gröna Bilister lägger nu fram fem konkreta förslag för en värdig behandling av gasbilisterna:

1. Syndaren tar notan. Gasbolagen ska stå för mellanskillnaden när gasbilisten blir tvungen att tanka bensin.

2. Resegaranti. Om man måste köra längre för att tanka på grund av att närmaste gasmack är trasig, ska gasbolaget betala resekostnaden.

3. Förlorad arbetsinkomst. De som använder gasbilar i tjänsten ska få ersättning för den tid de står i kö vid gasmacken och den tid de använder för att leta upp en fungerande gasmack när den närmaste är trasig.

4. Förorenaren betalar. Gasbolagen ska klimatkompensera för den ökade klimatpåverkan som uppstår när gasbilar måste tanka bensin på grund av att gasen är slut eller gasmacken trasig.

5. Omvänd bevisbörda. Gasbilisten ska inte inför varje tankning själv behöva ta reda på om macken funkar. Den upplysningen ska fortlöpande nå gasbilisten på gasbolagets bekostnad.

Gröna Bilister har utnämnt biogas till Bästa Bränsle 2009, eftersom biogas har lägst klimatpåverkan, lägst hälsopåverkan och kan framställas av restprodukter.

– Men går det inte att tanka biogas har fördelarna ingen betydelse. Vi har nu i flera år hört branschorgan, gasbolag och Stockholms stad säga att problemen snart är lösta, men hittills har det bara blivit värre. Vi tror inte på löftena förrän de förverkligas. Vi menar att gasaktörerna måste visa att de menar allvar genom att kompensera gasbilisterna för den skamliga behandling de utsätts för, säger Martin Prieto Beaulieu, Stockholmsboende styrelseledamot för Gröna Bilister.

Gröna Bilister rekommenderar fortsatt val av gasbil, men överväger att ändra rekommendationen för Stockholmsbor.

– Vi är stolta över att vara delaktiga i den svenska biogasboomen, men i Stockholm kan vi knappt med gott samvete och bibehållen trovärdighet rekommendera gasbilar. Om inte situationen snart förbättras, måste vi gå ut med en lokal rekommendation att välja andra typer av miljöbilar, säger Jakob Lagercrantz.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se
Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig hos Gröna Bilister.
Tfn: 0702-132 055
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister