Gröna Bilister ger Skellefteås borgerliga allians rätt: Bygg laddstation för elbilar!

5/11: Gröna Bilister ger Skellefteås borgerliga allians rätt: Bygg laddstation för elbilar!

Den borgerliga alliansen i Skellefteå föreslår att kommunen ska skaffa elbilar och bygga ut laddstationer för elbilar. Gröna Bilister är positiva, men uppmanar kommunen att noga se över sina transportbehov.

– Elbilarna kommer att slå igenom om ett par år och det är dags för kommuner med miljöambitioner att börja planera den infrastruktur som behövs i form av laddningsställen. De som tidigast kan erbjuda rätt förutsättningar, blir också de som tidigt kan få en stor flotta bilar med nollutsläpp i gatumiljön, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Stockholms kommun samverkar med Toyota och Fortum för att tidigt etablera en infrastruktur för elbilar. Danska regeringen vill etablera Danmark som center för elbilar och Israel har startat ett stort projekt tillsammans med Renault för att snabbt få många tusen elbilar på gatorna. Gröna Bilister efterlyser fler liknande initiativ i Sverige, och är positiva till Alliansens förslag för Skellefteå.

– Eftersom elmotorn är så mycket effektivare än bensin- och dieselbilens förbränningsmotor, så är elbilen ett viktigt steg mot framtidens gröna bilism. Dessutom har elbilen inga utsläpp direkt från bilen, vilket innebär helt nya möjligheter att minska de lokala luftföroreningarna, samtidigt som bullret minskar. Därför är elbilssatsningen tredubbelt intressant för Skellefteå, säger Mattias Goldmann.

I nuläget finns inga renodlade elbilar på marknaden, men flera bilmärken väntas börja sälja dem inom något år och norska elbilen Think börjar troligen säljas i Sverige redan nästa år. Gröna Bilister poängterar dock att elbilar i närtid inte täcker alla behov, och uppmanar kommunen att noga se över sina faktiska behov.

– Elbilen är högintressant för dem som inte behöver köra särskilt långa sträckor per dag, som inte behöver transportera tungt bagage och som värdesätter att bilen är helt avgasfri lokalt. Skellefteå bör titta närmare på elbilen för hemtjänsten och andra kommunala funktioner, och säkerställa att alla kommunens bilar är miljöbilar av ett eller annat slag, säger Mattias Goldmann.

Elbilar gynnas av miljöbilspremie, 40 procent sänkt förmånsvärde, gratis parkering i drygt 30 kommuner, samt en drivmedelskostnad på bara någon krona milen.

Gröna Bilister poängterar dock vikten av att elbilarna laddas med ”rätt” el – organisationen vill inte se ett ökat beroende av elkraft utan önskar att förnybar el från bl.a. vindkraft byggs för att fullt ut täcka elbilarnas behov.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.