Gröna Bilister ger Upplands Väsby 5 av 10 poäng

30/11: Gröna Bilister ger Upplands Väsby 5 av 10 poäng

Upplands Väsby kommun fick fem poäng av tio möjliga av Gröna Bilister som har granskat arbetet med att minska bilismens miljöpåverkan i kommunen.

Utvecklingen går framåt; i somras fick Göteborg som första kommun högsta betyg. Därför har vi nu infört ett något utvidgat och strängare bedömningssystem. – Upplands Väsby är först ut med att granskas enligt det nya systemet, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister

En kommungranskning ger svar på hur bra kommunen arbetar med bland annat: omställning av den egna fordonsparken i miljövänlig riktning, utbildning av den egna personalen i sparsam körning, miljökrav vid upphandling av transporttjänster samt stimulans till medborgarna att välja miljöbil

Resultaten av undersökningen redovisades idag vid en pressträff i kommunhuset i Upplands Väsby.

Gröna Bilister betonar bland annat:

Den förhållandevis höga andelen miljöbilar, 65 %, i kommunens bilflotta. Hela 62 % av bilarna kan drivas på etanol.

Målet att alla kommunala bilar ska drivas fossilbränslefritt

Kraven på viss andel miljöbilar vid upphandling av färdtjänst och skolskjuts

Miljöbilskraven vid korttidshyra

Den relativt omfattande utbildningen i sparsamt körsätt för kommunens anställda

Att alla klimatpåverkande kommunala resor kommer att klimatkompenseras

Avsaknaden av förmånsbilar

Insamlandet av organiskt hushållsavfall till SÖRAB:s biogasproduktion i Täby

Planerna på fler överfarter över E4 för gång, cykel och kollektivtrafik

Granskningen av Upplands Väsby har gjorts av Per Östborn, som är en av de ansvariga för kommungranskningarna i Sverige. Gröna Bilister har granskat mer än hundra kommuner, och samlat de bästa resultaten i en bok, Vision 2010.

Kommunerna har den stora fördelen att de kan lära av varandra, och det pågår ett intimt samarbete dem emellan, avslutar Carlqvist.

Rapporten finns att ladda ner på Gröna Bilisters hemsida.

 Granskning Upplands Väsby nov 2009.pdf

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17 och e-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se