Gröna Bilister gläds åt 33,5 % miljöbilar i augusti

1/9: Gröna Bilister gläds åt 33,5 % miljöbilar i augusti – men EU-lagstiftning kan döda miljöbilsboo

Miljöbilsboomen fortsätter med 5 942 registrerade i augusti. Det motsvarar 33,5 procent av nybilsförsäljningen, är den tredje högsta andelen någonsin och en ökning med 49 % jämfört med samma månad i fjol. Men Gröna Bilister varnar för att den svenska miljöbilsboomen, som huvudsakligen består av flexifuelbilar, kan slås ut av kommande EU-lagstiftning.

Hittills i år är 31,2 % av nybilsförsäljningen miljöbilar, en fördubbling jämfört med 15,7 % samma period i fjol. Gröna Bilister förutspår en fortsatt ökning men bedömer att generalagenternas prognos på drygt 100 000 miljöbilar i år blir svår att nå eftersom den totala bilmarknaden minskar så kraftigt. På längre sikt hotas den svenska miljöbilsboomen av EU:s kommande lagstiftning om högsta genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya bilar, som i nuläget inte alls verkar skilja på fossil och förnybar koldioxid.

– För att komma till rätta med bilens klimatpåverkan, måste vi minska bilens energianvändning, skyndsamt byta till klimatsmarta förnybara bränslen och låta bilen stå betydligt oftare. Om EU:s lagstiftning enbart efterfrågar snålare bilar, får tillverkarna ingen stimulans till bränslebyte och det tekniksprång Sverige nu leder tappar all styrfart, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

– På den svenska marknaden finns över hundra olika miljöbilsmodeller, varav huvuddelen är gjorda för att köras på biogas eller etanol. Den rekordsnabba omställningen betyder en snabbt sjunkande klimatpåverkan från våra nya bilar och inspirerar omvärlden att ta efter – men utvecklingen är skör och kan helt punkteras av ett trångsynt EU-beslut.

Gröna Bilister uppmanar EU-parlamentet och EU-kommissionen att ge tillverkare en ”kredit” för bilar som körs på etanol- eller biogas. Krediten bör bli större, ju större andel av den totala körsträckan som bilarna faktiskt framförs med det förnybara bränslet, och ju större klimatnytta det förnybara bränslet kan uppvisas ha.

Av miljöbilarna i augusti var 61,3 procent etanoldrivna, 17,2 procent bensin, 15,0 procent diesel, 5,2 procent hybrider och 1,3 procent biogasdrivna.

Miljöbilsutvecklingen 2008 (2007):

Januari:          35,8 (14,5) %
Februari:        29,6 (14,1) %
Mars:             26,2 (12,9) %

April:             28,2 (14,1) %
Maj:               31,9 (16,6) %
Juni:              33,8 (17,2) %

Juli:               32,2 (19,3) %
Augusti:        33,5 (17,3) %

Topplistan miljöbilar januari-juni 2008 (2007):

Saab 9-3 BioPower                    6 233 (3 007)
Volvo V70 Flexifuel                    5 400 (-)
Volvo V50 Flexifuel                    4 691 (2 948)
Saab 9-5 BioPower                    4 485 (6 179)
Ford Focus Flexifuel                   3 718 (5 072)

Samtliga siffror kommer från BilSweden.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808, presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45.