Gröna Bilister gläds: Gotland nära få egen biogasproduktion

29/12: Gröna Bilister gläds: Gotland nära få egen biogasproduktion

Gotlands kommun och Svensk Biogas International har skrivit under en avsiktsförklaring om att etablera en tankstation för biogas på Gotland. Gröna Bilister, som bedömer biogas som det bästa fordonsbränslet, är starkt positiva.

Gotlands kommunavser att driva fyra nya stadsbussar i Visby på biogas, medan SBI och Gotlandsbetor AB avser att bygga en lokal biogasanläggning för.

– Ett tankställe för biogas på Gotland får stor betydelse för kommunens möjlighet att ställa om från fossil till lokalt producerad förnybar energi, i linje med Gotlands mål att bli självförsörjande på energi. När gasen tillverkas lokalt, sluts kretsloppen och klimatpåverkan minimeras. Dessutom minskar kommunens beroende av allt dyrare bensin och diesel. Gotlands satsning är alltså både klimatsmart och långsiktigt lönsam, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Gröna Bilister ser den planerade biogasproduktionen på Gotland som särskilt intressant eftersom det minskar behovet av miljömässigt tveksamma transporter av bensin och diesel till ön, samtidigt som öns sårbarhet minskar när man har egen produktion av fordonsbränsle. Gröna Bilister ser också ett viktigt värde i att semestrande fastlänningar kan tanka biogas på Gotland.

Tankmöjligheter för biogas tillsammans med de befintliga tankställena för etanol ger goda möjligheter för kommunen att ytterligare påskynda omställningen av den egna fordonsparken till miljöbilar. Det är också en viktig del i att snabbt skapa en rimlig avsättning för biogasen, poängterar Gröna Bilister. Organisationen är dock kritisk till kommunens uttalade inriktning att i ett första skede satsa på bussar.

– Det finns flera utmärkta gasbilar på marknaden, och det finns ingen anledning för Gotland att dröja med bytet av bensin- och dieselbilar. Varje år man väntar innebär åtskilliga ton fossil koldioxid i onödan, samtidigt som man missar de hälsovinster som biogasen innebär, säger Mattias Goldmann.

Ren biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent jämfört med bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Kommunens avsiktsförklaring refereras på http://www.gotland.se/imcms/41010.