Gröna Bilister grattar Norge – 10 000 laddbilar passerade 

31/12: Gröna Bilister grattar Norge – 10 000 laddbilar passerade

Norge passerar nu 10 000 laddbara bilar
och befäster sin ställning som världens laddbilstätaste land. Gröna Bilister
grattar Norge och föreslår Sverige tre punkter att ta efter.

Efter november månads registreringar 2012 fanns det 9 647 laddbara bilar i Norge, med 435 registrerade senaste månaden. Därmed säljs just under 5 000 laddbara bilar 2012 och totalt 10 000 laddbara bilar passeras ganska exakt på annandagen.

– Norges omställning till avgasfri bilism går snabbare än alla prognoser och inspirerar hela världen. Vi uppmanar regeringen och Fossilbränslefri-utredningen att göra copy-paste på framgångsreceptet, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

10 000 laddbara bilar som vardera körs 15 000 km/år minskar CO2–utsläppen med uppemot 30 000 ton/år, bidrar till bättre lokal luftkvalitet och minskar bullret. I Sverige finns nu drygt tusen elbilar; en tiondel av Norges andel trots att den norska bilmarknaden är mycket mindre.

– Receptet är tydligt, långsiktig stimulans, kombinerat med att våga höja avgifterna på smutsiga bilar. Vår granskning visar också att ganska billig stimulans som tillgång till kollektivtrafikkörfält och gratis parkering har stor betydelse, säger Mattias Goldmann, som för Gröna Bilisters och Nordic Electric Avenues räkning granskat Norges elbilsomställning.

I Norge stimuleras elbilar främst genom:

* Undantag från den höga registreringsavgiften

* Momsbefrielse vid inköp (moms är annars 25%)

* Reducerad årlig fordonsskatt

* Tillgång till kollektivtrafikkörfält

* Undantag från trängselavgift/bompeng (eller nedsatt avgift i vissa fall)

* Gratisparkering på offentliga p-platser

* Gratistransport på färjor i riksvägnätet


För ytterligare information:

Jakob Lagercrantz 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Läs mer i Vi Bilägare.

Läs rapporten om Norges elbilsframgång här.