Gröna Bilister: Grattis Gävle till nomineringen ”European Mobility Week 2009

2/2: Gröna Bilister: Grattis Gävle till nomineringen ”European Mobility Week 2009”

Gävle kommun är en av tre nominerade för ”European Mobility Week Award 2009”. EU vill belöna lokala satsningar som görs under Europeiska Trafikantveckan och har därför infört priset European Mobility Week Award (EMW Award). Priset delas ut till de som på ett bra sätt anordnat Trafikantveckan och genom den nått ut med kampanjens budskap till medborgare. Temat för 2009 var ”Klimatsmart i stan” och då gällde det att visa upp alternativ till privatbilen.

Gröna Bilister har under en längre tid följt Gävle kommuns arbete med att ändra beteendet kring resor hos medborgarna i Gävle kommun.  – Vi måste minska de korta bilresorna och de ska ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister. Vi vinner alla på det genom att vi sparar pengar, får bättre folkhälsa och spar vår miljö lokalt, regionalt, nationellt och globalt,

– Vi mycket glada över att kommunen får belöning för sitt arbete som har pågått under en lång tid, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Mellan den 16 och 22 september 2009 ägde kampanjen Europeiska trafikantveckan rum runt om i Europa. Kampanjens syfte var att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer. Om fler människor låter bilen vila leder det till en trivsammare tätortsmiljö med renare luft, minskat buller, ökad tillgänglighet och säkrare trafikmiljö. Att cykla eller gå bidrar även till bättre hälsa och sparade pengar för den enskilde. 

Gävle kommun antog i september 2009 utmaningen ”Inte Bilen Under Milen” och under våren kommer Gröna Bilister göra en uppföljning för att se hur det har gått med utmaningen.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se