Gröna Bilister gratulerar Fordonsgas Sverige AB till första Svanenmärkta bränslet

13/11: Gröna Bilister gratulerar Fordonsgas Sverige AB till första Svanenmärkta bränslet

Fordonsgas Sverige, med 27 tankställen i Västsverige, har som första bolag Svanenmärkt sitt bränsle. Gröna Bilister är positiva och uppmanar andra aktörer att ta efter, samtidigt som Svanen uppmanas att successivt skärpa sina kriterier.

Den nordiska Svanenmärkningen omfattar nu också fordonsbränsle, med krav på:

  • att minimera utsläppen av växthusgaser
  • låg energianvändning när bränslet framställs
  • stor andel förnybart bränsle
  • minimal hälsopåverkan
  • certifierad hållbar och spårbar odling
  • att bränslet är framtaget under bra sociala och arbetsmässiga förhållanden  

– Äntligen har vi fått en oberoende miljömärkning av drivmedel med hänsyn till både produktionsfaktorer och miljöpåverkan vid användning. Det är ett utmärkt verktyg i arbetet mot minskad fossilbränsleanvändning, genom att miljökraven kombineras med en omfattande och dokumenterad granskning av produktens livscykel.  Det säkerställer framtida trovärdighet och minimerar utrymmet för ogrundad kritik och ifrågasättande, säger Christoffer Widegren, fordonsgasexpert i Gröna Bilisters styrelse.

Svanenmärkningens gränsvärden för klimatpåverkan stänger ute renodlade fossila drivmedelsalternativ, energieffektivitetskravet säkerställer effektivitet i produktionen, produktionskraven fordrar spårbarhet och kräver såväl hållbar produktion som goda villkor för arbetskraften. Slutligen får produkten inte generera högre värden av några hälsoskadliga ämnen än vad som uppstår vid drift av konventionella drivmedel.

– Svanenmärkningen är en milstolpe i arbetet med etableringen av mer klimatvänliga drivmedel på marknaden och Fordonsgas Sverige visar vägen för flera aktörer. I ett nästa steg vill vi skärpa kraven på andel biogas i fordonsgasen, så att den som tankar Svanenmärkt fordonsgas kan vara säker på att bidra till ett allt klimatbättre bränsle, säger Christoffer Widegren.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Christoffer Widegren, 070 226 06 55 (presskontakt Mattias Goldmann 070 309 00 45).