Gröna Bilister: Gynna miljöbilarna i enlighet med fullmäktiges beslut, Uppsala!

15/12: Gröna Bilister: Gynna miljöbilarna i enlighet med fullmäktiges beslut, Uppsala!

Uppsala kommunfullmäktige beslutade vintern 2006 att ge miljöbilar gratis parkering, i linje med hur ett fyrtiotal andra kommuner påskyndat omställningen till hållbar bilism. Genomför beslutet nu, begär Gröna Bilister, som slår fast att lokala miljöbilsförmåner är särskilt viktiga nu.

– Efter att regeringen skrotat miljöbilspremien, har miljöbilsförsäljningen minskat, och kommunernas roll blivit mycket viktigare. Därför är det helt rätt tillfälle att äntligen genomföra kommunfullmäktiges beslut om parkeringsförmåner för miljöbilar, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist, själv Uppsalabo.

Nu vill gatu- och trafiknämnden riva upp kommunfullmäktiges beslut, eftersom det ”köps så mycket miljöbilar ändå”.

– Det verkar som om politikerna har haft ett dåligt beslutsunderlag. Miljöbilsförsäljningen sjunker och bilismens klimatpåverkan ökar, så de skäl nämndmajoriteten anger föreligger inte. Uppsala bör införa det sedan länge fattade beslutet, som ju också länsrätten förklarat fullt lagligt, och se vad mer man kan göra för att gynna miljöbilar. Förmånen kombineras förslagsvis med krav på att huvudsakligen tankar rätt bränsle och inte använder dubbdäck, säger Cecilia Carlqvist.

Nämndens förslag kommer samtidigt som den globala klimatkonferensen i Köpenhamn, där Sverige stolt visar upp sin världsledande omställning till miljöbilar. Men den omställningen hotas nu av snabbt försämrade villkor för miljöbilarna, där miljöbilspremien nyligen ersatts med en mindre styrande fordonsskattebefrielse.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister