Gröna Bilister jublar: Biogasmack i Älmhult!

28/8: Gröna Bilister jublar: Biogasmack i Älmhult!

Våren 2010 får Älmhult en biogasmack, efter att kommunen och Ikea beslutat att köpa in gasbilar. Gröna Bilister är starkt positiva och presenterar fem punkter för en påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Älmhult genom energibolaget E.On får en biogasmack nästa vår, placerad vid södra infarten.

Totalt finns enligt uppgift efterfrågan på över 200 gasbilar i kommunen, varav flertalet från privata aktörer. Gröna Bilister poängterar dock värdet av att Älmhult ställer om sin egen fordonsflotta till gasbilar.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Vissa kommuner har redan nästan hundra procent miljöbilar, men ingen har enbart biogasbilar. Här kan Älmhult bli först och visa vägen för andra kommuner, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Älmhult fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning, som bör inledas redan nu:

Två gasmackar. En gasmack är utmärkt, men det är för lite för att man utan möda ska kunna köra på gas alltid. Kommunen bör redan nu inleda en diskussion med E.On om etablerandet av en andra gasmack, förslagsvis i norra delen av stan.

400 gasbilar. Nationellt bör vi enas om 500 gasmackar år 2012 och en miljon gasbilar år 2020. Älmhult bör kunna nå 400 gasbilar till år 2012, varav 100 i kommunal ägo.

10 000 kronor gaspeng. Älmhults kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Västerås.

Miljöbilskrav på taxi. Älmhult bör begära att taxi kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör börja informera i god tid innan gasmacken invigs.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2009-2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Älmhult ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se