Gröna Bilister jublar: Biogasmack i Karlshamn!

7/9: Gröna Bilister jublar: Biogasmack i Karlshamn!

Karlshamn har fått sin första biogasmack, belägen vid Ahlbergs Bil. Gröna Bilister är starkt positiva och presenterar kommunen fem punkter för en påskyndad omställning till biogas. Också Sölvesborg och Bromölla kan nu ställa om till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att det nu går att tanka biogas i Karlshamn, genom E.Ons mack vid Ahlbergs Bil.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Vissa kommuner har redan nästan hundra procent miljöbilar, men ingen har enbart biogasbilar. Här kan Karlshamn bli först och visa vägen för andra kommuner, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Västblekinge Miljö AB ska årligen producera 1,8 miljoner kubikmeter biogas från organiskt avfall. Det motsvarar cirka två miljoner liter bensin, räcker för cirka 1500 bilar och minskar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med närmare 5000 ton per år.

Karlshamns kommun satsar på en storskalig omställning av den egna fordonsparken till biogas och uppmuntrar Sölvesborg och Bromölla att göra likadant. En biogasmack invigs innan årsskiftet i Karlskrona, troligen följt av en gasmack i Sölvesborg.

Gröna Bilister ser tankstället för biogas i Karlshamn som särskilt viktigt eftersom stora delar av de offentligt finansierade resorna, såsom färdtjänsten, upphandlas gemensamt för flera kommuner i Blekinge och utförs av taxibolag som är verksamma i hela länet. Gasmacken i Karlshamn gör det lättare att påskynda en omställning till biogas inom dessa områden.

Gröna Bilister föreslår Karlshamns kommun fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning, som bör inledas redan nu:

· Två gasmackar. En gasmack är utmärkt, men det är för lite för att man utan möda ska kunna köra på gas alltid. Kommunen bör redan nu planera för åtminstone en gasmack till, i samråd med E.On.

· 300 gasbilar. Nationellt bör vi kunna nå en miljon gasbilar år 2020. Karlshamn bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav 100 i kommunal ägo.

· 10 000 kronor gaspeng. Karlshamns kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Västerås.

· Miljöbilskrav på taxi. Karlshamn och Blekinge län bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

· Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2009-2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Karlshamn ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se