Gröna Bilister jublar: Biogasmack i Oskarshamn!

15/12: Gröna Bilister jublar: Biogasmack i Oskarshamn!

Efter många turer får Oskarshamn en biogasmack nästa år, men nu i E.Ons regi. Gröna Bilister är starkt positiva och presenterar kommunen fem punkter för en påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Oskarshamn får en biogasmack nästa år, även om det nu blir i E.Ons regi istället för kommuns.

Tidigare har kommunen beslutat att placera en gasmack vid entrén till industriområdet Kvastmossen och intill E22, vilket skulle göra den lätt att hitta också för långväga gasbilister. Kommunen har beviljats ett bidrag på 1,14 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Nu kommer macken istället att etableras av E.On.

– Miljön struntar i vem som äger gasanläggningen, men för bilisten kan det vara värdefullt att gasmacken drivs av en aktör som satsar på att ha gasmackar i hela landet. Vi tycker kommunens förslag på plats var bra och litar på att E.Ons placering inte blir sämre, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister slår också fast att bytet av gasaktör inte minskar kommunens ansvar för att underlätta och påskynda introduktionen av gasbilar, i linje med kommunens mål att senast 2015 vara en fossilbränslefri kommun.

Gröna Bilister föreslår Oskarshamns kommun fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning, som bör inledas redan nu:

Två gasmackar. En gasmack är utmärkt, men det är för lite för att man utan möda ska kunna köra på gas alltid. Kommunen bör redan nu planera för åtminstone en gasmack till, i samråd med E.On.

300 gasbilar. Nationellt bör vi kunna nå en miljon gasbilar år 2020. Oskarshamn bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav 100 i kommunal ägo.

10 000 kronor gaspeng. Oskarshamns kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.

Miljöbilskrav på taxi. Oskarshamn bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Oskarshamn ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister