Gröna Bilister: Klimatkompensera era feltankningar, Uppsala!

29/12: Gröna Bilister: Klimatkompensera era feltankningar, Uppsala!

Uppsala kommun har inte haft koll på i vad mån deras etanol- och biogasbilar verkligen tankas med biobränsle, eller om de körs på bensin. Från årsskiftet kan man äntligen följa upp det. Gröna Bilister uppmanar kommunen att beräkna andelen feltankningar för 2008 och kompensera för den extra klimatpåverkan det gett upphov till.

Etanolbilar minskar klimatpåverkan med 56 procent, biogas med 93 procent, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Därför är Gröna Bilister positiva till att Uppsala kommun nu närmar sig 30 procent miljöbilar, även om det fortsatt är under rikssnittet och långt efter exempelvis Stockholm, Enköping, Linköping och Trollhättan som alla har över 50 procent miljöbilar. Men miljöbilen gör bara klimatnytta om den tankas rätt.

– Med bensin i tanken gör etanol- och gasbilarna ingen miljönytta alls och de skattepengar kommunen investerat i bilarna är bortkastade. Det är pinsamt att Uppsala först nu får ordning på det. Kommunen bör självmant räkna ut hur mycket man tankat fel på grund av bristande kontroll, och kompensera det genom investeringar i utsläppsminskande projekt, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Åtskilliga andra kommuner har sedan länge system för att säkerställa att bilarna tankas rätt, t.ex. Alvesta, Kungsör och Växjö, där miljöbilarna tankas rätt till över 80 procent.

Kommunen bör nu granska hur det ser ut med tankningsbenägenheten för alla de etanolfordon kommunen äger och leasar, kompensera de onödiga utsläppen och skyndsamt tillsätta ett program för att få upp andelen etanol till minst 80 procent av körsträckan. Det kan t.ex. ske med individuella körjournaler eller genom att låsa tankkorten till enbart det avsedda bränslet – en åtgärd som Uppsala angett inte vara aktuell.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.