Gröna Bilister klimatkompenserar Way Out West-festivalen i Göteborg

9/8: Gröna Bilister klimatkompenserar Way Out West-festivalen i Göteborg

Way Out West-festivalen i Göteborg, 10-11 augusti, tar ett miljömässigt helhetsgrepp på arrangemanget. De klimatkompenserar för alla resor och transporter som uppstår, har miljödiplomerat sig och storsatsar på ekologisk mat på området. Arbetet sker i samarbete med Gröna Bilister.

– Härligt att festivalen tar dessa steg! De är ett föredöme för publiken och gör en rejäl satsning på att klimatkompensera den kanske viktigaste klimatpåverkan – transporterna, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Ett evenemang som Way out West ger upphov till mycket transporter. Bara att frakta in scenerna kräver en stor mängd långtradare. Till detta kommer inresta artister. Totalt beräknar Way Out West och Gröna Bilister att festivalen ger upphov till utsläpp av 53 ton växthusdrivande koldioxid.Klimatkompensationen sker genom Gröna Bilisters försorg.

– Ingen ska köpa sig fri från ansvaret att minska sin klimatpåverkan. Klimatkompensation i form av utsläppsrätter eller utsläppsminskande projekt är ett bra sätt att minska effekten av de utsläpp som sker, men måste ske efter ett seriöst och långtgående arbete för att minska utsläppen. Way Out West har gjort ett sådant arbete, säger Jakob Lagercrantz.

Festivalen har tagit flera miljöinitiativ:

Way Out West är miljödiplomerat av Göteborgs Stad
65 procent av all mat på området är KRAV-godkänd (ekologisk)
Alla artisters resande och allt gods klimatpåverkan klimatkompenseras genom Gröna Bilister
Genom att festivalen sker i en stad, och är lätt att nå med kollektiva transporter, underlättas tågresande till festivalen.

Niklas Lundell på eventföretaget Luger, som står bakom festivalen, slår fast att detta bara är första steget.

– Denna festival kommer att återkomma årligen. Vi har nu tagit det första avstampet, och kommer att fortsätta låta miljöfrågan vara en central del av festivalens tema.

WayoutWest går av stapeln den 10-11 augusti i Göteborg.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister, 0708-173 808, www.grönabilister.se.