Gröna Bilister kommenterar statsbudgeten: Tre bakslag, en lättnadens suck, en viktig satsning

22/9: Gröna Bilister kommenterar statsbudgeten: Tre bakslag, en lättnadens suck, en viktig satsning

Förtida avveckling av miljöbilspremien, vakuum efter Klimp-bidragen och fel fördelning av statsmedlen mellan väg och järnväg, men fortsatt stimulans till biobränslen och nya medel för teknikgenombrott, medan de radikala kliven som moderater och centerpartister aviserat låter vänta på sig. Det är Gröna Bilisters sammanfattning av statsbudgeten.

– Den förtida avvecklingen av miljöbilspremien är djupt olycklig, eftersom både konsumenter och bilhandlare tappar förtroendet för att fattade beslut faktiskt gäller. Det har en psykologiskt negativ effekt långt bortom det halvår som premien förkortas. Dessutom är det synd att det allt effektivare Klimpbidraget läggs ner, särskilt som Hållbara Städer först ska utredas. Det betyder tappat tempo i landets kommuner. Slutligen är vi kritiska till att väg får dubbelt så höga anslag som järnväg – det måste bli lättare att ställa bilen och ta tåget, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Men regeringen får också ros av Gröna Bilister.

– Delar av folkpartiet har velat snabbskrota stimulansen till biodrivmedel, och det är skönt att den linjen inte fått något gehör i budgeten. Vi gläds också åt de nya medel som satsas på teknikgenombrott som kan förstärka Sveriges tätposition i arbetet med att få fram klimatsmartare biobränslen, men vi behöver veta vilken ny stimulans för miljöbilsomställningen regeringen tänker sig, och vilka mål man tänker sig på längre sikt. Centerns förslag på förbud mot fossilbränslebilar år 2015 och moderaternas radikala utsläppstak för nya bilar år 2020 får inte stanna vid fromma förhoppningar, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister slår fast att miljöbilsboomen är en paradgren som Sverige bör hålla fast vid.

– Lagstiftarnas stimulans och konsumenternas krav har gett Sverige en global tätposition i omställningen till grönare bilism. Vi har den första miljö- och sociala märkningen av biobränslen, forskningen på etanol och biogas ligger i topp, vi börjar etablera ett plug-in-samhälle och omvärlden tar efter vårt exempel med stor global klimatnytta som följd. Det är utmärkt att moderaterna lyfter blicken och funderar på hur vi kan behålla ledartröjan i miljöbilsomställningen, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar också regeringspartierna att prata ihop sig om bilismens framtid.

– Centerpartiet och kristdemokraterna vill införa ett säljstopp för nya bilar som enbart kan gå på fossila bränslen år 2015, folkpartiet vill forska mer på förnybara drivmedel och moderaterna vill sätta ett tufft utsläppstak för alla bilar. Kombinerar vi dessa förslag får vi en mycket bra, långsiktig politik, men vi behöver veta vad av detta Alliansen står för gemensamt, säger Mattias Goldmann.

Utöver dessa förslag har centerpartiet uttalat att miljöbilar ska befrias från fordonsskatt de fyra första åren, medan folkpartiets Lars Leijonborg vill ge elbilar och laddhybrider dubbel miljöbilspremie. Dessa förslag är Gröna Bilister inte lika förtjusta i.

– Staten ska vara teknikneutral. Fordon ska beskattas och belönas efter faktisk klimatpåverkan, inte efter vad som råkar vara mest i ropet vid ett visst tillfälle. Därför är det glädjande att man öppnar för en differentiering av miljöbilspremien, men helt fel att resonera i termer av fördubbling för en viss tekniktyp. Eftersom fordonsskatten redan utgår från bilens klimatpåverkan, skulle en skattebefrielse gynna de miljöbilar som har relativt hög miljöpåverkan mest, vilket ju är helt bakvänt.

Gröna Bilister vill också att regeringen, gärna i samförstånd med oppositionspartierna, enas om ett sektorsmål för transporternas klimatpåverkan, som bör införas i klimat- och energipropositionen som ska presenteras till årsskiftet men vara vägledande redan för höstens infrastrukturproposition.

– Vi får allt fler bilar som körs allt fler mil, trots att vi med ny teknik har bättre möjligheter än någonsin att låta bilen stå. Fortsätter den utvecklingen, så äts en stor del av vinsten med energieffektivare bilar och mer biobränslen upp. Därför måste vi jobba på alla tre fronter parallellt; snålare bilar, byte till förnybara bränslen och minskat bilkörande. På det sista området saknar vi ännu nyskapande initiativ.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, Presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se.