Gröna Bilister kritiserar AGA: Högt gaspris förhindrar biogasboom!

12/9: Gröna Bilister kritiserar AGA: Högt gaspris förhindrar biogasboom!

AGA påstår att det höga priset på biogas är positivt eftersom det leder till fler aktörer på fordonsgasmarknaden. Gröna Bilister tillbakavisar påståendet – gasmarknadens aktörer behöver en växande marknad och det försvåras av ett för högt pris.

Biogasen för fordonsdrift har blivit dyrare i Stockholm, med ett pris på 12,05 kronor per kubikmeter. Det motsvarar ett bensinpris på ungefär 11 kronor litern. Det lönar sig alltså att köra på biogas, men på de flesta håll i landet är lönsamheten större, samtidigt som gasmackarna fungerar bättre.

– Stockholm har länge varit i strykklass när det gäller faktisk tillgång på biogas. Mackarna är ofta trasiga eller med dåligt tryck och när de inte funkar får man inte mycket hjälp från gasbolaget eller staden. Att kombinera dålig service med högt pris är inget framgångsrecept, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar landets gasbolag att inte koppla gaspriset till bensinpriset med alla dess fluktuationer, utan ta ut ett fast och förutsägbart pris.

– Biogaspriset har inget samband med priset på bensin, så att göra den kopplingen är helt konstlat. Genom att gaskostnaderna är mycket mer stabila, kan gasbolagen garantera ett långsiktigt fast pris vilket gör det lättare att locka privatbilister och taxi att ta steget till biogas. Den som byter från bensin eller diesel till biogas, minskar sin klimatpåverkan med upp till 85 procent, så det är ett viktigt steg mot grön bilism.

Gröna Bilister ser starkt positivt på ökad konkurrens på biogasmarknaden; idag har gasbolagen var sin del av landet med Norrköping som enda ort där flera bolag konkurrerar om kunden.

– Obefintlig konkurrens riskerar att ge onödigt höga biogaspriser och dålig service. Därför hoppas vi att det blir konkurrens i Stockholmsområdet, men tror inte att ett högt pris är rätt väg eftersom det leder till att få skaffar gasbil. Då blir kundunderlaget dåligt och då minskar intresset för andra att etablera sig. 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av Stockholm, Nacka, Solna och andra kommuner ur miljöbilsperspektiv