Gröna Bilister kritiserar europeiska miljörörelsens naiva syn på biodrivmedel

9/11: Gröna Bilister kritiserar europeiska miljörörelsens naiva syn på biodrivmedel

Gröna Bilister kritiserar skarpt den europeiska lobbyorganisationen Traffic and Environments utspel om biodrivmedel igår. T&Es utspel skapar en situation där alla alternativ till fossila drivmedel nagelfars så hårt att utvecklingen avstannar och samhället inte klarar att bli fossiloberoende.

– Vi har varit medlemmar i T&E sedan Gröna Bilister startade. Vi har diskuterat deras, ensidiga och förlegade syn på biodrivmedel flera gånger med T&E utan förändring, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Det är synd, T&E gör ett utomordentligt jobb på så många andra sätt”

T&E, som är en paraplyorganisation för en lång rad Europeiska miljöorganisationer, har i dagarna kritiserat EUs mål om att 10% av transportsektorns energi skall komma från förnybara källor 2020. Sverige är redan på god väg att klara och överträffa detta mål.

T&E presenterade igår tillsammans med en lång rad miljöorganisationer en rapport som ensidigt tar upp potentiella negativa effekter av biodrivmedel. Genom att beräkna de så kallade indirekta landeffekterna ges biodrivmedel en mycket stark klimatpåverkan.

– Rapporten är ensidigt, säger Jakob Lagercrantz. De tar konsekvent upp alla de negativa analyserna av biodrivmedel, men utesluter andra rapporter som visar på de positiva klimateffekterna av biobaserade drivmedel.

Gröna Bilister driver sedan länge att det skall ställas allt hårdare krav på alla de bränslen vi använder. Men till skillnad från T&E ställer Gröna Bilister dessa krav även på fossila bränslen och elleveranser.  

– Det är bra att det ställs krav. Varför skall de fossila drivmedlen undantas en hård granskning, undrar Jakob Lagercrantz. Den stora utmaningen är att finna vägar bort från ett ensidigt oljeberoende. Då behöver vi alla lösningar. Allt annat gynnar bara oljeindustrin.

Gröna Bilisters styrelse kommer att föreslå för årsmötet 2011 att organisationen lämnar T&E.

För ytterligare information, kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se