Gröna Bilister kritiserar riksdagsförvaltningen: Ni bromsar miljötaxiboomen!

12/5: Gröna Bilister kritiserar riksdagsförvaltningen: Ni bromsar miljötaxiboomen!

Riksdagens nya taxihantering ställer inga miljökrav på taxibilarna och ger inte ens förtur till miljötaxi. Gröna Bilister uppmanar alla riksdagsledamöter att strunta i instruktionerna och boka miljötaxi.

Riksdagens nya lathund för taxiresor uppmanar ledamöter och anställda att ringa samordningscentralen MyCab, som i sin tur förmedlar taxibil. Den som gör det frånhänder sig möjligheten att göra ett aktivt taxival och välja miljötaxi med radikalt minskad klimatpåverkan.

– Riksdagsförvaltningen verkar isolerad från dagens klimatdebatt. Att helt strunta i miljökraven när man sluter taxiavtal är upprörande dåligt, särskilt som riksdagen åker taxi för så stora belopp varje år att de kan ställa krav som verkligen skyndar på taxibranschens omställning i miljövänlig riktning, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Gröna Bilister har tillskrivit alla riksdagsledamöter och ett stort antal tjänstemän att strunta i riksdagens lathund för taxibokning och istället boka taxi själv. Det kan exempelvis ske med Taxi 020, som har som mål att nå 80 procent miljöbilar senast år 2010 och som redan idag erbjuder garanterad miljötaxi för den som vill.

Enligt Naturvårdsverkets, Vägverkets och Konsumentverkets gemensamma bedömning, minskar bilar som framförs på etanol E85 klimatpåverkan med 65 procent jämfört med bensin (och drygt 50 procent jämfört med diesel), medan biogas minskar klimatpåverkan med 85 procent.

Gröna Bilister uppmanar också alla riksdagsledamöter att att klimatkompensera alla sina resor; den ensidiga fokusering som idag råder på att kompensera flygresorna strider mot den teknikneutralitet som organisationen förordar. Det kan enkelt göras på Gröna Bilisters webbplats, i ett samarbete med Tricorona vars projekt uppfyller Gold Standard och rekommenderas av Energimyndigheten.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se, www.gronamobilister.se.