Gröna Bilister kritiska mot KO: Miljöbilar måste få säljas med miljöargument!

20/6: Gröna Bilister kritiska mot KO: Miljöbilar måste få säljas med miljöargument!

Konsumentombudsmannen fäller Kia för att ha marknadsfört sin miljöbilsklassade modell Picanto ECO med miljöargument. Gröna Bilister är kritiska – uppfyller man den lagstadgade miljöbilsdefinitionen, måste man rimligen få marknadsföra sina produkter med miljöargument!

– Vi har flera gånger KO-anmält biltillverkare som marknadsfört konventionella dieselbilar med miljöargument, men de har gått fria. Nu fälls istället en verklig miljöbil, vilket skickar bakvända signaler till marknaden. Uppfyller man den statliga miljöbilsdefinitionen, måste man rimligen få sälja sina produkter med miljöargument, säger Maria Gardfjell, konsumentpolitisk talesperson på Gröna Bilister. 

Kia har marknadsfört sin Picanto Eco med deviser som ”I harmoni med miljön” och ”en riktigt miljövänlig bil”. KO anger i sitt utlåtande att ”Läser man annonsen flyktigt så får man lätt intrycket att Picanto Eco har stora miljöfördelar och att fördelarna dessutom är större än för andra bilmodeller”.

– KO verkar inte ha förstått att miljöbilar är bättre för miljön än andra bilar, det är själva poängen och det måste få framgå i marknadsföringen. Givetvis finns det inga miljövänliga bilar, men de som uppfyller den statliga miljöbilsdefinitionen innebär ändå ett klart steg i rätt riktning, säger Maria Gardfjell som tidigare bl.a. arbetat på Konsumentverket.

Gröna Bilister slår fast att miljömässigt tveksamma KO-utlåtanden riskerar att slå mot hela miljöbilsboomen, som är beroende av att man också får använda miljöuttryck i marknadsföringen. Gröna Bilister avråder mot köp av den aktuella bilen, Kia Picanto Eco, eftersom den inte uppfyller föreningens säkerhetskrav. Därför finns den inte alls med i sammanställningen Miljöbästa Bil 2007. Kritiken mot KO:s dom är alltså inte ett försvar av Kia Picanto Eco, utan av rätten att sälja miljöbilar med miljöargument.

För ytterligare information: Kontakta Maria Gardfjell, 070-393 39 36. Se även www.gronamobilister.se