Gröna Bilister: Motalas byte till gasbilar är lysande

30/10: Gröna Bilister: Motalas byte till gasbilar är lysande

Motala kommun skaffade i veckan 13 nya gasbilar och har nu 52 gasfordon. 2010 ska alla kommunens fordon vara miljöbilar. Gröna Bilister är starkt positiva.

– Bilar som körs på biogas har 93 procent lägre klimatpåverkan än motsvarande bensinbil, enligt Naturvårdsverkets nya beräkningar. Dessutom minskar partikelutsläppen till i stort sett noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Så Motalas satsning på biogasbilar är lysande för både klimatet, hälsan och den lokala miljön. Helrätt helt enkelt, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Motala har i dag en gasmack, Svensk Biogas på Agneshögs industriområde. En andra mack uppförs under 2009 ute vid Karshults reningsverk som börjar framställa biogas under våren. Kommunen räknar med att producera uppemot 400 000 kubikmeter biogas per år, vilket ersätter lika många liter bensin och räcker för 300-370 bilar. Idag produceras biogasen i Motala av Svensk Biogas i Linköping.

Gröna Bilister uppmanar nu kommunen att få fler privatpersoner och företag på att byta till biogas.

– Att byta till biogas är ett enkelt sätt att kraftfullt minska sin klimatpåverkan utan att uppoffra något. Motala bör se till att det finns tydliga stimulanser för privatpersoner och företag att byta till gasbil. Vissa kommuner ger en bränslecheck för den som byter till gasbil, andra står för en del av gasbilens merkostnad eller ger gasbilarna parkeringsförmåner mot att de verkligen tankas med gas. Såna smarta initiativ får Motala gärna ta efter – eller komma på något helt nytt!, säger Mattias Goldmann.

Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt i södra Sverige, men när man trots allt inte hittar något tankställe för biogas kan man utan problem tanka bensin. Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Fiat, Mercedes och Opel, med nya gasbilar på gång från Volkswagen och Volvo.

– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men bränslet är avsevärt billigare än bensin. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med tjugo till fyrtio procent. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.