Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma och Allergiförbundet: Nej tack till Statoils fuldiesel

16/1:

Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma och
Allergiförbundet: Nej tack till Statoils fuldiesel

Efter att
i åratal ha stått för helt försumbara delar av den svenska dieselmarknaden, tog
Mk3-dieseln i somras nästan 10 % av totalmarknaden. Ökningen, som helt drivits
av Statoilkoncernen, ger sämre luft, högre klimatpåverkan, ökad sjuklighet i
bland annat astma, fler förtida dödsfall och är samhällsekonomiskt förkastlig. Det
skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma och Allergiförbundet i
en gemensam debattartikel.

Organisationerna baserar sina slutsatser på enentydig rapport från Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Statens energimyndighet som på regeringens uppdrag jämfört Miljöklassett-diesel med Miljöklass tre, den miljömässigt sämsta diesel som får saluförasi Sverige.

”Enbart för Storstockholm skulle en övergångtill Mk3-diesel ge 6-36 nya förtida dödsfall och runt 50 fler fall av cancer,varje år. Utsläppsökningen gäller framför allt kväveoxider, partiklar och polycykliskaaromatiska kolväten, och gäller även för nyare motortekniker och utsläppsklasser.”, skriver de tre organisationerna.

Fordonsbränslemarknaden domineras av Statoil, Preem och OKQ8. Statoil är ensamma om att sälja diesel som enligt de treansvariga myndigheterna ökar antalet förtida dödsfall. Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma och Allergiförbundet uppmanar Statoil att intelängre sälja Mk3-diesel. Till dess bör privatbilister, företag och offentligsektor välja bort Mk3-dieseln och dess vapendragare.

Läs hela debattartikeln här:

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 0045 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Svante Axelsson,Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, och Ingalill Bjöörn, ordförandeför Astma och Allergiförbundet, nås via deras respektive organisationer.