Gröna Bilister: Nu blir det lättare vara grön bilist i Ånge!

28/9: Gröna Bilister: Nu blir det lättare vara grön bilist i Ånge!

– Nu blir det lättare att vara miljöbilist i Ånge! Det säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist med anledning av att Ånge äntligen fått sitt första tankställe för etanol. Kommunen får samtidigt fem punkter för en påskyndad omställning till grön bilism.

I dagarna fick Ånge sin första etanolmack, genom bensinbolaget Shell. Pumpen skulle ha varit på plats i mars, men blev fördröjd. De nya tankmöjligheterna applåderas av Gröna Bilister som slår fast att kommunen nu kan sätta ytterligare fart på arbetet med att gynna grönare bilism.

– Varken kommunen eller normalbilisten i Ånge har med de nya tankmöjligheterna längre någon anledning att välja en bil som enbart kan gå på bensin eller diesel, säger Cecilia Carlqvist.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med 65 procent, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med nästan två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Samtliga etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en etanolpump kan etanolbilen utan problem tankas med bensin.

Ånge kommun har beslutat att den egna fordonsparken ska bestå av minst 40 procent miljöbilar till år 2010, vilket underlättas av att det nu går att tanka etanol i kommunen.

Gröna Bilister föreslår fem kompletterande åtgärder för att påskynda omställningen:

Prioritera förnybart. Bilar som framförs med etanol eller biogas har väsentligt lägre klimatpåverkan än bensin- och dieselbilar.

Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Ånge uppmanas ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”. www.intebilenunder.se

Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och
skolskjuts ske med miljöbilar – även om kravet måste införas stegvis.

Kör snålt och miljöanpassat. Genom att utbilda personalen i sparsam körning, kan bränslenotan och bilarnas klimatpåverkan minska med uppemot 15 procent.

Gynna medborgarnas omställning. Ånge bör stimulera medborgarnas omställning till miljöbilar genom utförlig information och genom att reservera de mest attraktiva p-platserna för miljöbilar.

 

Gröna Bilister har granskat över hundra kommuner ur miljöbilsperspektiv, däribland Ånge.

– Vi var mycket måttligt imponerade av Ånge senast vi granskade dem, men med de nya tankmöjligheterna och omställningen av den egna fordonsparken till miljöbilar tar Ånge ett viktigt steg framåt. Följer de vårt fempunktsprogram är de på god väg att bli en ledande miljöbilskommun. Vi hoppas kunna granska dem igen inom en snar framtid, Cecilia Carlqvist.


För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se