Gröna Bilister: Nu blir det lättare vara grön bilist i Ragunda!

1/12: Gröna Bilister: Nu blir det lättare vara grön bilist i Ragunda!

– Nu blir det lättare att vara miljöbilist i Ragunda! Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att kommunen fått sitt första tankställe för etanol.

Ragunda har nu fått sitt första bemannade tankställe för etanol, på Statoilmacken i Hammarstrand. De nya tankmöjligheterna applåderas av Gröna Bilister.

– Den som byter från bensin till etanol mer än halverar sin klimatpåverkan, utan att försaka något. Eftersom många är märkesbundna i var man tankar, är det viktigt att det blir ett av de större bolagen som erbjuder etanol. Den mack som nu kommit till stånd gynnar alltså alla de bilister som vill ta miljöansvar och det bör vara självklart för kommunen att snabbt sälla sig till dem genom att byta den egna fordonsparken till etanolbilar, säger Mattias Goldmann.

– Nu finns det inga skäl för kommunen att vänta längre – sätt full fart i arbetet med att ställa om kommunens egen fordonspark till miljöbilar, och stimulera medborgarna att köpa miljöbil.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med 56 procent, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med närmare två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Samtliga etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en etanolpump kan etanolbilen utan problem tankas med bensin.

Under 2008 har det varit uppemot två kronor billigare per mil att köra på etanol jämfört med bensin, men i nuläget är det något dyrare.

– Det är helt oacceptabelt. Det ska löna sig att göra rätt, annars kommer vi inte till rätta med klimatförändringarna, säger Mattias Goldmann. Gröna Bilister räknar med att bensinpriset snart stiger och att det åter blir lönsamt att tanka etanol, men uppmanar regeringen och bensinbolagen att rätta till detta omedelbart. Bland annat har man ett upprop på sin webbplats, och bensinbolagens samtida prishöjning på etanolen har anmälts till Konkurrensverket som nu granskar frågan.

Antalet tankställen för etanol är nu cirka 1200 och miljöbilsförsäljningen slår ständigt nya rekord, vilket innebär en minskad klimatpåverkan från bilismen. Det förutsätter dock att exempelvis etanolbilarna verkligen tankar avsett bränsle.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.