Gröna Bilister: Nu blir det lättare vara grön bilist i Smedjebacken

13/10: Gröna Bilister: Nu blir det lättare vara grön bilist i Smedjebacken – och kommunen kan ställa

– Nu blir det lättare att vara miljöbilist i Smedjebacken! Det säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist med anledning av att OKQ8 i Smedjebacken sätter upp två etanolpumpar i november. Kommunen får samtidigt fem punkter för en påskyndad omställning till grön bilism.

I november får Smedjebacken en etanolpump på OKQ8-macken. Tidigare har närmaste etanolpump funnits i Ludvika. De nya tankmöjligheterna applåderas av Gröna Bilister som slår fast att kommunen nu kan sätta ytterligare fart på arbetet med att gynna grönare bilism.

– Varken kommunen eller normalbilisten i Smedjebacken har med de nya tankmöjligheterna längre någon anledning att välja en bil som enbart kan gå på bensin eller diesel, säger Cecilia Carlqvist.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med 65 procent, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med nästan två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Samtliga etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en etanolpump kan etanolbilen utan problem tankas med bensin.

Gröna Bilister föreslår Smedjebackens kommun fem åtgärder för att påskynda omställningen:

  1. Byt till 100 % miljöbilar och prioritera förnybart. Ställ omden egna fordonsparken till miljöbilar. Bilar som framförs med etanol eller biogas har väsentligt lägre klimatpåverkan än bensin- och dieselbilar.
  2. Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Smedjebacken uppmanas ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”.
  3. Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar – även om kravet måste införas stegvis.
  4. Kör snålt och miljöanpassat. Genom att utbilda personalen i sparsam körning, kan bränslenotan och bilarnas klimatpåverkan minska med uppemot 15 procent.
  5. Gynna medborgarnas omställning. Smedjebacken bör stimulera medborgarnas omställning till miljöbilar genom utförlig information och genom att reservera de mest attraktiva p-platserna för miljöbilar.


För ytterligare information kontakta

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se