Gröna Bilister: Nya miljöbilsdefinitionen gynnar tunga, osäkra dieselbilar

16/4: Gröna Bilister: Nya miljöbilsdefinitionen gynnar tunga, osäkra dieselbilar

Miljöbilar ska från årsskiftet i snitt släppa ut 95 g CO2/km, men ju tyngre bil, desto mer får den släppa ut – de tyngsta till och med över dagens miljöbilsgräns på 120 g CO2/km. En del av klimatnyttan med biogas och etanol tillgodoräknas, men på sikt tas stimulansen bort. Inga säkerhetskrav alls ställs på bilarna. Gröna Bilister uppmanar riksdagen att skärpa regerinens förslag till ny miljöbilsdefinition.

Idag står miljöbilarna för drygt 40% av nybilsförsäljningen, men med den skärpta definition som regeringen föreslår ska andelen ner till ”ca 10%”, som får fem års fordonsskattebefrielse. Regeringen skriver själv att ”Följden av ett sådant system är att det i större utsträckning är tyngre fordon som släpper ut mer koldioxid och dieselbilar som får större skattelättnad.”

– Det är bra att kraven äntligen skärps, men tokigt att bilen får släppa ut mer ju tyngre den är. Eftersom regeringen inte berättar hur länge stimulansen för etanol- och gasbilar gäller, riskerar vi att med statsbudgeten stimulera en ännu högre andel tunga dieselbilar. Klimatpåverkan förvärras och innerstadsluften blir sämre, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister är också kritiska till att regeringen inte föreslår några säkerhetskrav alls på miljöbilarna.

– Ingen ska behöva ställa miljö mot säkerhet och miljöbilsdefinitionen ska inte vara en väg in på den svenska marknaden för osäkra bilar. Riksdagen bör komplettera med ett krav på fyra eller fem stjärnor i Euro NCAPs krocktest.

Regeringen anger att ”Sammanfattningsvis är det svårt att beräkna hur de totala utsläppen av

koldioxid påverkas”. Gröna Bilister delar bedömningen, inklusive risken att klimatpåverkan från nya bilar ökar, både för att det blir fler miljöbilsklassade dieslar, och för att nio av tio nya bilar står utan någon tydlig stimulans.

– Vi behöver en fordonsbeskattning som den franska bonus-malus-modellen där de allra bästa bilarna belönas med en tydlig premie och utsläppsvärstingarna får hög skatt. Utan det blir omställningen för långsam.

Regeringen aviserar att kraven ”bedöms” skärpas 2016 och 2019, vilket Gröna Bilister inte ser som tillräckligt tydligt.

– Regeringen borde avisera stegvisa justeringar redan nu, inklusive ett slutdatum för de fossila drivmedlen i linje med beslutet att fordonsflottan ska bli fossilbränsleoberoende.

Regeringen skriver själv att För de bilar som kvalificerar till skattebefrielsen motsvarar det för en

bensindriven personbil enligt de beslutade regler för fordonsskatt som gäller år 2013 en lättnad om 360 kronor per år om bilen släpper ut maximalt 120 kilogram koldioxid per kilometer, vilket innebär en total skattelättnad om 1 800 kronor under de fem första åren skattebefrielsen ges. Motsvarande skattebefrielse för en bil som kan drivas med alternativa bränslen är ca 660 per år och en total skattelättnad om ca 3 300 kronor under de fem första år befrielsen ges. För en dieseldriven

bil uppgår skattebefrielsen till 1 114 kronor per år och en total skattelättnad om 5 570 kronor den fem år skattebefrielsen ges.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.