Gröna Bilister: Placera biogasen personbilsvänligt, Gävle!

12/1: Gröna Bilister: Placera biogasen personbilsvänligt, Gävle!

Den 15:e juni ska Gävles biogasmack invigas, men ännu är det inte bestämt var den ska ligga. Skynda på, uppmanar Gröna Bilister och poängterar vikten av en mack som är lätt att hitta för bilister, med ett separat tankställe för bussar. Organisationen föreslår också kommunen fem punkter för en påskyndad biogasomställning.

Naturvårdsverket har beviljat Gävle Energi drygt 1,5 miljoner kronor för att öppna en biogasmack i Gävle. Planen är att tankstället ska invigas den 15:e juni, men var gasmacken ska ligga är ännu inte klart. Två alternativ i anslutning till den nya bussdepå som planeras på Brynäs utreds, och något  avtal med fastighetsägarna finns ännu inte. Gröna Bilister poängterar värdet av att finna ett läge som passar privatbilister.


– Det är utmärkt att Gävle nu är så nära att få biogas för fordonsdrift, men vi är oroliga att gasbilisterna hamnar i kläm om fokus så starkt är på bussflottan. För att få en snabb omställning till gasbilar, behövs en gasmack i anslutning till stora bilströmmar, och macken bör erbjuda samma service och öppettider som en normal bensinmack. Dessutom är det viktigt att den inte långa stunder är upptagen för att bussar står där och långsamtankar, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.


Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till Gävles biogassatsning.


Gröna Bilister bedömer att hälften av Gävles nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Gävle fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Gävle bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav minst 100 i kommunal ägo.

Tre mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Tre mackar i Gävle bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar. En av mackarna kan vara för tunga fordon, med långsamtankning.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

 

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Gävle bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.

 

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Gävles biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.


För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister