Gröna Bilister positiva: Lokal etanolproduktion i Laholm gynnar avvecklat oljeberoende

24/7: Gröna Bilister positiva: Lokal etanolproduktion i Laholm gynnar avvecklat oljeberoende

– En etanolsatsning i Laholm skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Laga Bioenergi vill starta etanolproduktion i Laholm. Delvis kommunägda Laholms Stuveri och Hamn är intresserade av anläggningen.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger lokal produktion av etanol eller biogas arbetstillfällen i bygden. Det är alltså helt rätt tänkt av Laga Bioenergi att vilja starta lokal biobränsleproduktion för fordonsdrift.
 
Tanken på lokal etanolproduktion kommer från Laga Bioenergi, och omfattar totalt spannmål från 10 000 hektar som beräknas ge 23 miljoner liter etanol per år, tillräckligt för att ersätta drygt 17 miljoner liter bensin. Gröna Bilister, som nyligen avslutat en etanolstudie i Brasilien, ställer sig till förfogande för den fortsatta beredningen av frågan.
 
 
Den möjliga lokala etanolproduktionen förstärker enligt Gröna Bilister motivet för Laholms kommun att ställa om sin fordonspark till miljöbilar.
 
– Varje kommunägd bil som drivs med bensin eller diesel innebär en onödig miljöbelastning, onödigt höga milkostnader och dessutom att man stödjer Mellanösterns diktaturer istället för det lokala näringslivet. Det är hög tid för kommunen att helt byta till miljöbilar, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister poängterar värdet av att satsa på flera biobränslen för fordonsdrift. I Laholm finns sedan tidigare möjligheten att tanka biogas, genom tankställe från E.On. Biogasen minskar koldioxidutsläppen med ungefär 90 procent, minimerar utsläppen av hälsofarliga partiklar och kväveoxider och minskar bilistens milkostnad med ungefär två kronor.

 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv