Gröna Bilister positiva: Värnamofabriken för syntetisk diesel och biogas tas fram ur malpåsen

17/12: Gröna Bilister positiva: Värnamofabriken för syntetisk diesel och biogas tas fram ur malpåsen

Värnamos förgasningsanläggning tas nu fram ur malpåsen och kan komma att tillverka syntetisk diesel DME och biogas, båda för fordonsdrift. Gröna Bilister är starkt positiva och uppmanar aktörerna att inte skrinlägga projektet igen.

I december 2007 stoppade Energimyndigheten utbetalningarna av det beviljade stödet på cirka 300 miljoner kronor till VVBGC i Värnamo, då förgasningsprojektet saknade industriella partners. Nu stödjer Energimyndigheten att projektet ska kunna återstartas, vilket beräknas kosta 450 miljoner kronor, varav Energimyndigheten väntas stå för 75 procent.

Fabriken ska förgasa skogsavfall, träflis, jordbruksavfall och annan biomassa, till en syntesgas som kan användas för DME för dieselmotorer, metanol för låginblandning i bensin och biogas för gasfordon. I ett första steg planeras en demonstrationsanläggning.

– För att klara klimatmålen måste vi få effektivare bilar, köra mindre och byta till klimatsmarta biobränslen. Värnamofabriken kan både leverera bränslen som är relevanta idag och sådana som är lovande för framtiden. Det är viktigt att det inte åter stannar av, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Värnamo fick i mars i år sin första biogasmack och har fått 85 miljoner kronor i EU-stöd för att utvecklas till ett centrum för biogas.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister