Gröna Bilister positiva: Västervik först ut med sockenbil

29/12: Gröna Bilister positiva: Västervik först ut med sockenbil?

Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson vill satsa på biogas- och elbilar och ”sockenbilar” som alternativ till att äga egen bil. Gröna Bilister är starkt positiva och medverkar gärna till förverkligandet av visionen.

Västerviks moderate kommunalråd lanserar en vision om ”sockenbilar” som kommuninvånare kan använda vid behov och därmed minska behovet av att ha egen bil. Gröna Bilister, som tidigare berömt Västervik för att man har gratis parkering för miljöbilar, är starkt positiva.

– En viktig del i att minska bilens miljöpåverkan och samtidigt få ner antalet trafikolyckor är att ändra vårt förhållande till bilen. När man inte längre måste äga en egen bil, utan enkelt kan få tillgång till bil när man behöver det, så minskar körsträckorna dramatiskt och andelen gång, cykel och kollektivtrafik ökar. Därför är Hjalmarssons vision om en sockenbil mycket intressant och vi bidrar gärna till att den förverkligas under 2009, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är också positiva till Hjalmarssons önskan att komma bort från den fossilbränsledrivna bilen, till förmån för bl.a. biogas och el.

– Oljan, bensinen och dieseln är huvudboven i klimatdramat, och en omställning till förnybara drivmedel är en mycket viktig del i att få bilismen hållbar. Biogas och etanol är relevant redan idag, och Västervik bör satsa på att bygga ut infrastrukturen för elbilar så att man snabbt är med när de kommer på marknaden, säger Mattias Goldmann.

Nyligen beviljade Naturvårdsverket Västervik Biogas AB 1,1 miljoner kronor i bidrag för att uppföra ett tankställe för biogas på Rullstensvägen, intill stora infartsrondellen. Macken beräknas kunna invigas till våren och inom ett par år kan 10-15 procent av Västerviks bilpark köras på lokalt producerad biogas, tillverkad bl.a. av slam från reningsverket. 100 000 kubikmeter biogas ska säljas nästa år, motsvarande ca 110 000 liter bensin. Klimatpåverkan minskar med cirka 250 ton fossil koldioxid per år.

– Ett tankställe för biogas i Västervik får stor betydelse för kommunens möjlighet att ställa om från fossil till förnybar energi. När gasen tillverkas lokalt, sluts kretsloppen och klimatpåverkan minimeras. Dessutom minskar kommunens beroende av allt dyrare bensin och diesel. Västerviks satsning är alltså både klimatsmart och långsiktigt lönsam, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Gröna Bilister ser det planerade tankställe för biogas i Västervik som särskilt intressant eftersom det på östkusten i dagsläget helt saknas tankställen för biogas mellan Kalmar och Norrköping. Gröna Bilister poängterar också det pedagogiska värdet med att tankstället finns vid en bensinstation, eftersom många bilister då ser gasmöjligheten, med lägre milkostnad och 85 procent lägre klimatpåverkan.

Tankmöjligheter för biogas tillsammans med det befintliga tankstället för etanol på OKQ8 ger goda möjligheter för kommunen att ställa om sin egen fordonspark till miljöbilar. Det är också en viktig del i att snabbt skapa en rimlig avsättning för biogasen och minska luftföroreningarna i kommun, poängterar Gröna Bilister. Organisationen är dock kritisk till kommunens uttalade inriktning att i ett första skede satsa på sopbilar och bussar.

– Det finns flera utmärkta gasbilar på marknaden, och det finns ingen anledning för Västervik att dröja med bytet av bensin- och dieselbilar. Varje år man väntar innebär åtskilliga ton fossil koldioxid i onödan, samtidigt som man missar de hälsovinster som biogasen innebär, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Se också www.gronamobilister.se.