Gröna Bilister: Regeringen måste stoppa miljöbilsexporten nu!

Allt fler miljöbilar säljs till utlandet, och den svenska skatterabatten hamnar i helt fel händer. Det är bråttom för regeringen att stoppa läckaget. Skattepengarna ska göra miljönytta – inte hamna i skrupelfria bilhandlares byxfickor. Det skriver Gröna Bilister i en kommentar till färska siffror från myndigheten Trafikanalys.

Vinjettbildens datakälla: Trafikanalys

Färsk statistik från Trafikanalys bekräftar det många anat sen länge: Det säljs allt fler bilar med riktigt låga utsläpp i Sverige – men många av dem försvinner snabbt ur landet. När det gäller gasbilar är situationen så illa att antalet gasbilar i trafik sjunker, trots den stora nytillförseln. 

El- och gasbilar, som har de största fördelarna av det bonus/malussystem som infördes sommaren 2018, säljer i allt högre antal i Sverige. Det är förstås en utveckling som är glädjande, i alla fall om de i samma grad gör att bensin- och dieselbilar försvinner ur trafik. 

Precis som förväntat har bonus/malussystemet skyndat på omställningen kraftigt, i jämförelse med det äldre systemet med miljö- och supermiljöbilspremier. 

Försäljningen av elbilar som bara går på batteri mer än fördubblades från hösten 2017 till hösten 2018, och har ökat sjuhundrafalt ökning räknat från år 2010.

Gott så. Den stora fördelen med bonus/malussystemet är att det inger förtroende. Det är rimligt, tycker de flesta, att den som köper en bil med stora utsläpp får betala rejält extra för det, och att den pengen tillfaller den som istället väljer en bil med låga utsläpp. 

Men det förutsätter förstås att systemet är tätt. Det vi nu ser är att exporten av de kraftigt skattegynnade och utsläppssnåla bilarna ökar explosionsartat, i synnerhet till Norge. Där kan mindre nogräknade återförsäljare, leasingfirmor och även privatpersoner sälja bilarna till fullt pris och stoppa mellanskillnaden – som alltså utgörs av skattepengar – i egen ficka. Den svaga svenska kronan gör affären extra guldkantad.

Siffrorna är som mest alarmerande när det gäller biogasbilarna. Trots att det nyregistrerades över 3 200 gasbilar i Sverige under 2018 sjönk ändå beståndet med drygt 1 200 bilar. Det beror uteslutande på att bilarna snabbt säljs vidare till utlandet – över 3 300 gasbilar försvann ur den svenska fordonsparken den vägen.

Den massiva utförseln av skattesubventionerade fordon försvårar Sveriges omställning till fossilfrihet. Men vad värre är: Den urholkar förtroendet för bonus-malussystemet och för miljöpolitiken som helhet. Våra skattepengar ska göra miljönytta; inte hamna i skrupelfria bilhandlares byxfickor.

Bonus-malussystemet ska utvärderas i ett tidigt skede, enligt den ursprungliga propositionen och januariöverenskommelsen. Det är bra, och vi förutsätter att det i en ny version får ännu mer kraft att styra omtställningen av fordonsparken. Men läckaget av miljöbilar är ett akut problem som kräver snabba åtgärder av regeringen. Vi är beredda att samarbeta med regeringen och andra parter om hur detta kan genomföras på bästa sätt, med sikte på att ha nya regler på plats redan till sommaren.

Martin Prieto Beaulieu, talesperson Gröna Bilister

Fredrik Holm, senior rådgivare Gröna Bilister