Gröna Bilister: Satsa på biogas, Solna!

28/9: Gröna Bilister: Satsa på biogas, Solna!

Solna stad överväger lokal produktion av biogas för fordonsdrift, med matavfall som råvara. Gröna Bilister är starkt positiva och presenterar fem punkter för en påskyndad omställning till biogas.

SÖRAB och Käppalaförbundet har gemensamt undersökt förutsättningarna att omvandla matavfall till fordonsgas i Solna stad, som nyligen genomförde ett välbesökt seminarium om möjligheterna att producera biogas lokalt.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Solnas planer på biogasproduktionen.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Vissa kommuner har redan nästan hundra procent miljöbilar, men ingen har enbart biogasbilar. Här kan Solna bli först och visa vägen för andra kommuner, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Solna fem konkreta punkter för en påskyndad omställning till biogas:

2 gasmackar. Det ska vara lika lätt att tanka biogas som bensin. Nationellt bör vi nå minst 500 gasmackar år 2012, och Solna bör verka för att dagens gasmack vid Haga Norra kompletteras med minst en till, förslagsvis vid Solna Centrum.

500 gasbilar. Nationellt bör vi nå minst en miljon gasbilar år 2020, och Solna bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav 100 i kommunal ägo.

10 000 kronor gaspeng. Solna kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att snabbt få igång en lokal gasbilsmarknad. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Västerås.

Miljöbilskrav på taxi. Solna bör begära att taxi kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör se till att Solnaborna vet väsentligt mer.


Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2009-2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning i Solna ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist. 

Slutrapporten från utredningen kommer att presenteras på solna.se/avfall.

 

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se