Gröna Bilister: Satsa på flytande biogas, Götene!

29/9: Gröna Bilister: Satsa på flytande biogas, Götene!

Götene kommun har fått statligt klimatanpassningsbidrag för att konvertera tunga fordon till gasdrift. Kommunen söker nu en gasleverantör, i första hand för flytande gas. Gröna Bilister är positiva till inriktningen och poängterar att kommunens egna fordonsflotta är en viktig del i att skapa förutsättningar för en biogasmack.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Götenes biogasambitioner, särskilt med inriktningen flytande biogas som minskar bränslets volym och därmed gör det mer relevant för tung trafik.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Flytande biogas är nyckeln till att kunna ställa om också lastbils- och bussflottan till gas, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister uppmanar Götene kommun att bidra till att tankarna om en gasmack förverkligas, genom att besluta att ställa om den egna fordonsparken till biogas om en mack etableras.

– Den som överväger att sätta upp en gasmack måste veta att det finns efterfrågan, och det kan Götene visa genom att bestämma sig för att successivt byta ut de egna bilarna. Det är också en investering i minskad klimatpåverkan, bättre luft och lägre bränslekostnader, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Götene kommun fem punkter för att bli en biogaskommun:

Ställ om egna fordonsflottan. Kommunen bör besluta att alla bilar som köps in från och med nu ska vara gasbilar om det finns sådana alternativ att välja. Då finns det en efterfrågan på gas från mackens första dag, även om det innebär att gasbilarna till en början får gå på bensin. Så gör redan bl.a. Östersund.

Få med åkerier. Götene bör försöka få något åkeri i Västra Götaland att besluta att de kommer att tanka flytande biogas vid macken om det erbjuds.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar mer vid inköpstillfället. Götene bör göra som Falköping, Helsingborg och Landskrona och ge en gasbilscheck till de som köper ny eller begagnad gasbil.

Informera mera. Okunskapen om biogas är stor och därför är det viktigt att informera kommuninvånarna om möjligheten att välja biogasbil.

 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning för fordonsdrift i Karlskoga ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.


För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se