Gröna Bilister: Skärpning, Sundsvall – bygg ut biogasen!

23/9: Gröna Bilister: Skärpning, Sundsvall – bygg ut biogasen!

Sundsvall kommun har en enda gasmack, som sedan premiären i juni 2009 endast levererat fossil naturgas. Köerna är långa och klimatnyttan minimal. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skärpa sig och höja takten i arbetet för hållbar bilism.

– Biogas är det bästa drivmedlet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin. Därför har vi jublat över Sundsvalls biogassatsning, men nu tryter tålamodet. Att två år efter invigningen fortsatt bara erbjuda fossil naturgas, och att år 2011 bara ha en enda gasmack är alltför svagt, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister..

I Sundsvalls Mål- och Resursplan finns en ambition om en andra gasmack, och till oktober ska biogas äntligen komma från Tivoliverken. Den större gasanläggningen, där Östersunds kommun medverkar, är också kraftigt försenad.

– Sundsvall bör lära av Linköping, där det är lika enkelt att tanka lokalt producerad biogas som att tanka bensin. Varken en eller två gasmackar duger om man vill ställa om trafiken i hållbar riktning, och långbänken för den större biogassatsningen är pinsam för kommunledningen.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att påskynda investeringarna, hitta nya rutiner för att förkorta väntetiden vid den enda gasmacken och klimatkompensera alla de extrautsläpp som den långsamma omställningen till biogas lett till.

Sundsvalls kommuns programförklaring för 2007-2010 slog fast att man skulle halvera utsläppen av koldioxid från kommunens fordon och att hälften av dessa fordon skulle drivas på förnyelsebara bränslen, men målet nåddes inte och nu är kommunens mål att hela fordonsparken ska vara fossilbränslefri till år 2030.

– Vill Sundsvall ge de fossila bränslena med all deras miljö-, hälso- och klimatpåverkan nitton år till av våra liv? Flera kommuner har redan 100% miljöbilar i den egna flottan så Sundsvall kommer att bli ett ofrivilligt museum för fossilbränslebilar om man inte höjer ambitionen.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns här.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.