Gröna Bilister: Statistik visar att Ö-vik punkterat miljöbilsparkeringen!

7/9: Gröna Bilister: Statistik visar att Ö-vik punkterat miljöbilsparkeringen!

Sedan miljöbilsparkeringen blev fyra gånger så dyr och hälften så generös, har antalet miljöbilstillstånd kraftigt minskat i kommunen, enligt ny statistik. Gröna Bilister uppmanar kommunledningen att återställa de tidigare villkoren, för att påskynda omställningen till grön bilism.

Miljöbilar har gratis parkering inom Örnsköldsviks kommun, mot en kostnad på 400 kronor för ett tillstånd som gäller i två år. Fram till i våras var kostnaden 100 kronor och tillståndet gällde i fem år.

Statistik för utfärdade tillstånd visar på en klar minskning sedan förändringen:

2005:   81 st
2006: 204 st
2007: 240 st
2008: 338 st
2009: 150 st

– Lokala miljöbilsförmåner har stor betydelse för att öka andelen miljöbilar och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Det visar statistiken över miljöbilsförsäljningen och våra samtal med traktens bilhandlare, men den effekten punkteras om inträdesbiljetten till förmånen är så dyr att man lika gärna kan låta bli, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Enligt Transportstyrelsen finns det 1236 miljöbilar i Örnsköldsviks kommun, varav endast en mindre del har parkeringstillståndet. Därmed kan inte parkeringsförmånen i dess nya, dyra utförande sägas stimulera inköp av miljöbilar, vilket är det uttryckliga syftet.

Enligt Tekniska kontoret kostar varje miljöbilstillstånd 94 kr att utfärda, fördelat på 73 kr för klockan, 9 kr för dekalen kr och 12 kr för porto.

Gröna Bilister påpekar att miljöbilsförmåner som gratis parkering inte ska vara för evigt, utan är till för att påskynda omställningen till grönare bilism. När det blivit självklart att välja miljöbil, bör förmånerna successivt avvecklas. Andra kommuner med parkeringsförmåner för miljöbilar inkluderar Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Helsingborg, Umeå, Östersund och Falun.

Statistiken är kommunens egen och finns på http://www.ornskoldsvik.se/filarkiv/Demokrati/Protokoll/Namnden-for-Teknik–Service/2009/NTS-2009-08-18-.pdf

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se