Gröna Bilister: Styr upp bilköpen, Eskilstuna!

18/6: Gröna Bilister: Styr upp bilköpen, Eskilstuna!

Eskilstuna kommun får kritik av Gröna Bilister för att man inte säkerställer att förvaltningarna följer de centralt beslutade reglerna om att i första hand köpa miljöbilar. Dessutom sänker kommunen sina miljöbilsambitioner i en tid när nästan alla andra vill ta ett ökat klimatansvar.

Eskilstuna kommun har beslutat att i första hand beställa biogasbilar och i andra hand etanol- eller hybridbilar. Men det finns ingen central samordning och varje förvaltning kan köpa fordon som varken uppfyller kommunens eller Vägverkets miljöbilsdefinition. Bl.a. hemvården har nyligen köpt icke-miljöbilar trots att det finns fullgoda miljöbilsalternativ.

– Alltfler kommuner bestämmer sig för att i första hand köpa miljöbilar. Det som skiljer agnarna från vetet är om man centralt ser till att det verkligen blir miljöbilar. Här behöver Eskilstuna göra mer, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Kommuner med mycket höga andelar miljöbilar tillåter inte alls sina förvaltningar att köpa annat än miljöbilar, eller kräver omfattande redovisning i form av avvikelserapporter om man väljer en icke-miljöbil. Det gäller t.ex. Vingåker, som enbart har miljöbilar, och Östersund som snabbt närmar sig 80 procent miljöbilar. Eskilstuna låter fortsatt förvaltningarna själva besluta om bilinköpen, med sämre kontroll och en långsammare miljöanpassning av fordonsparken som följd. Eskilstuna har idag bara 20 procent miljöbilar.

– Samhällets klimatambitionerna höjs snabbt, men Eskilstuna kommun går åt motsatt håll. Målet 75 procent miljöbilar ska nu först nås år 2015, mot tidigare beslutade år 2010. Det är ett stort steg i fel riktning och betyder att Eskilstuna kommer att bli en eftersläntrare istället för en föregångare, säger Mattias Goldmann.

Det finns goda möjligheter för Eskilstuna att vara föregångare i omställningen till miljöbilar. Här finns tankställen för etanol och biogas och den lokala bilhandeln har åtskilliga miljöbilar till salu i alla storleksklasser. Inte heller kostar miljöbilarna generellt sett mer än de gammaldags bensin- och dieselbilarna, vilket kommunens fordonsenhet felaktigt påstår.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med över 60 procent, enligt Svenska Miljöinstitutets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med cirka två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Samtliga etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en etanolpump kan etanolbilen utan problem tankas med bensin. Biogasdrift innebär en minskad klimatpåverkan med cirka 90 procent jämfört med bensin.

Gröna Bilister gav vid sin granskning av Eskilstuna kommunen fem stjärnor av tio möjliga. Det som fattas för ett ännu högre betyg är framför allt:

• En högre andel miljöbilar – Gröna Bilister betygssätter realiteter snarare än mål och 20 procent miljöbilar imponerar inte.

• Starkare stimulans för medborgarna att välja miljöbil – med delfinansiering vid nybilsinköp, gratis parkering för miljöbilar etc.

• Avskaffade förmånsbilar, eller i andra hand enbart miljöbilar som förmånsbilar.

• Miljöbilskrav på kommunens inköp av tjänster såsom färdtjänst och taxi.

• Krav på en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME i konventionell diesel (i linje med Örebro kommuns beslut).    

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Eskilstuna ur miljöbilsperspektiv