Gröna Bilister: Taxi Klimatsmart i Norrköping värdig vinnare

16/12: Gröna Bilister: Taxi Klimatsmart i Norrköping värdig vinnare

Taxi Klimatsmart i Norrköping vinner utmärkelsen Årets Gröna Frö från Norrköpings Miljönätverk. Välförtjänt tycker Gröna Bilister som uppmanar alla att göra ett aktivt grönt taxival, med Taxi Klimatsmart som ett utmärkt alternativ.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och väldigt glädjande med positiva exempel som Taxi Klimatsmart som enbart har miljöbilar och klimatkompenserar sina resor, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Gröna Bilister uppmanar alla större köpare av taxiresor att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Norrköpings kommun är ganska bra på att ställa miljökrav när de upphandlar färdtjänst och skolskjuts, men det går att göra mer. Och alltför många företag och privatpersoner ställer fortsatt inga miljökrav när man väljer taxi. Om vi alla begär miljötaxi påskyndas omställningen och Taxi Klimatsmart är beviset på att de kraven kan ställas redan idag, säger Martin Prieto Beaulieu.

Taxi Klimatsmart har tidigare fått Gröna Bilisters utmärkelse Grönt Föredöme för att man föregår med gott exempel i arbetet med att ställa om till hållbar trafik.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronamobilister.se, under rapporter.

För ytterligare information kontakta:
Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig hos Gröna Bilister.
Tfn: 0702-132 055
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från kansliet, tfn 018-320 220.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister