Gröna Bilister: Tredje gasmack vore utmärkt, Örebro!

14/1: Gröna Bilister: Tredje gasmack vore utmärkt, Örebro!

Örebro kommun överväger att bygga en egen biogasmack, i syfte att avlasta Svensk Biogas två befintliga gasmackar. Macken ska vara för kommunala fordon och taxibilar i offentliga körningar. Gröna Bilister är positiva till att kommunen kan få en tredje mack och till att olika fordonsströmmar separeras.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till en utökad tillgång till biogas i Örebro.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Örebro kommun vill skilja fordonsströmmar åt, så att privata gasbilar kan tanka på de befintliga mackarna och kommunens fordon samt samhällsbetalda transporter kan tanka på den kommunala gasmacken. Gröna Bilister är positiva till en sådan uppdelning.

– För att få en riktig biogasboom är det viktigt att det är lika lätt att tanka gas som bensin. Att korta köerna och säkerställa tillgången genom att etablera en särskild mack för kommunens fordon kan vara ett bra sätt. Dessutom skulle det betyda att Örebro får tre gasmackar, vilket vore ett stort steg i rätt riktning, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Örebros utökade biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister