Gröna Bilister underkänner svenska myndigheters beräkningar av miljöfordonens klimatnytta

14/10: Gröna Bilister underkänner svenska myndigheters beräkningar av miljöfordonens klimatnytta

Det är absurt att myndigheternas experter beräknar klimatnyttan av biodrivmedel efter hur det har tankats under bara ett halvår. Det säger Gröna Bilister med anledning av att svenska myndigheter i dagarna har presenterat sitt årliga bilindex, en sammanställning av bland annat utsläpp från nysålda fordon.

I den senaste versionen har Konsumentverket, Trafikstyrelsen och Naturvårdsverket valt en modell som helt marginaliserar biobränslena. Gröna Bilister menar att detta är ett feltänk, som dessvärre marginaliserar en av de viktiga modellerna för att minska klimatpåverkan.

– Det är absurt att myndigheternas experter beräknar klimatnyttan av etanol och biogas efter hur de tankats under första halvåret i år, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Varför skall ett onormalt lågt oljepris, problem med gastankstationer i Stockholm och brist på biogasproduktion få straffa en av de viktigaste miljösatsningarna för svenska fordon?

Gröna Bilister menar istället att den verkliga nyttan när folk väljer att helt tanka det miljöbränsle bilen är avsedd för skall styra.

– Vi delar oron över att alltför många miljöbilister väljer de fossila bränslena av ekonomiska skäl, men vill inte låta två kvartal 2009 sätta normen, kommenterar Lagercrantz. Visa istället för konsumenten vilken positiv effekt val av miljöfordon ger på klimatet.

Gröna Bilister har flera gånger riktat kritik mot regeringen för att de inte verkar för att priset på icke fossila bränslen alltid skall vara billigare än fossila bränslen. Kritik har även riktats mot oljebolagen, som lätt hade kunnat kompensera mellan klimatstörande bränslen och biobränslen. Den tredje parten som måste agera är konsumenten.

– Det kostar en miljöfordonsbilist en hundralapp mer i månaden att tanka biodrivmedel. En klimatvinst på 65 procent eller mer, som förra årets värden visade på, är värt den uppoffringen. Vi måste alla bidra, avslutar Jakob Lagercrantz.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister